Projekty EU

Mezinárodní newsletter č. 1

V tomto newsletteru se dozvíte o průběhu mezinárodního projektu Chestnut týkajícího se zlepšování mobility, na kterém participuje i Praha 9, od říj

Prodloužení data ukončení realizace projektu spravce 30. 11. 2017 - 00:00

Městská část Praha 9 schválila dne 21. 6. 2016 na Zastupitelstvu městské části usnesením č.

Setkání projektu H2O v Razlogu

Ve dnech 13.9.2017 až 15.9.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu H2O Water Resources (H20 WR - Town Networking and Engaging Ci