KeyToEU

logo

Projekt KeyToEU neboli Democratic engagement and civic participation, pod názvem Solidarity - key to solving social problems and supporting the evolution of Europe in future je přímo financovaný projekt EU z programu Europe For Citizens, Strand 2. Democratic engagement and civic participation.

Partnerství projektu tvoří 12 partnerů zastupujících 9 zemí (osm členských států EU a jedna nečlenská země EU). Základní otázkou, kterou se projekt zabývá, je jakou roli hraje solidarita v EU a proč solidarita na pozadí společné hodnotové základny napříč všemi generacemi a všemi kulturami interpretována odlišně.

Projektové partnerství se zaměřuje obzvláště v této souvislosti na otázku porozumění a roli mladší generace. Vědecké výzkumy ukazují, že solidarita a lidskost jsou důležitými otázkami konkurenčních společností, které je třeba řádně řídit. Partnerství bude používat vhodnou metodiku pro testování názoru zúčastněných osob a pro vyvození závěrů ze společných aktivit projektu. Zúčastnění aktéři budou připraveni porozumět tématu a otázkám týkajícím se mechanismů solidarity v Evropě a na základě jejich projektové práce budou vytvořeny konkrétní výstupy, které napomohou tento obsah interpretovat v kontextu širší veřejnosti.

V důsledku aktivit projektu se účastníci zapojí do konstruktivního dialogu o budoucnosti Evropy prostřednictvím reflexe jak násilné minulosti Evropy, tak výzev, jimž dnes EU čelí. Ve střednědobém horizontu se očekává, že projekt vytvoří podmínky pro mezikulturní dialog, toleranci a solidaritu, čímž přispěje k inkluzivnější společnosti na místní, národní a evropské úrovni. Projekt trvá 14 měsíců (09/2020 – 10/2021).

Projekt je financován fondy EU (program Europe For Citizens).

Summary of project events

 

Přehled partnerů zapojených do projektu KeyToEU

1/ Partnerschaftsverein Alsbach-Haehnlein e.V. Alsbach-Haehnlein, Germany

2/ Ayuntamiento de Massamagrell, Massamagrell, Spain

3/ Municipality of City Elbasan Elbasan, Albania

4/ Comune di Sulmona, Sulmona, Italy

5/ Dimos Lokron, Lokroi/Atalanti, Greece

6/ Gmina Lubaczów, Lubaczów, Poland

7/ Prague 9 Prague, Czech Republic

8/ Kozloduy Municipality, Kozloduy, Bulgaria

9/ Diosd Varos, Onkormanyzat Hungary

10/ Gemeinde Alsbach-Haehnlein, Germany

11/ Német Hagyományörzö Egyesület-Diosd, Hungary

12/ Albanian Association of Municipalities,Albania