Životní prostředí

Informace o kácení

Příští týden (od 25.3.2024) proběhne v ulici Podvinný mlýn (na veřejném prostranství a v areálu bytového souboru) kácení vybraných stromů

Mikroklima 2024

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 9 začíná připravovat letošní, již 16. ročník.