Revitalizace naučné stezky Amerika

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

„Revitalizace naučné stezky Amerika“

 

Městská část Praha 9 získala usnesením Zastupitelstva HMP č. 8/33 ze dne 18. 6. 2015 dotaci na realizaci projektu Revitalizace naučné stezky Amerika.

 

 

 

Realizací projektu došlo k vytvoření podmínek pro zpřístupnění atraktivní a unikátní technické památky Prosecké podzemí a přírodní památky Prosecké skály jako součást severojižní rekreační zóny Prahy 9.

Projekt je důležitým prvkem širšího záměru městské části Praha 9 zpřístupnit přírodní a historické památky lokality – podzemní štoly Amerika I a Močálka pro širokou veřejnost.

 

Hlavním cílem projektu bylo revitalizací a novým využitím městského veřejného prostoru zvýšit nabídku pro rekreaci a odpočinek obyvatel a zlepšit životní prostředí v MČ Praha 9.

 

Konkrétně se jednalo o celkovou revitalizaci v současnosti nepřístupné a nevyužívané plochy typu brownfields, která zahrnovala:

  • vybudování vyhlídkové terasy se zázemím,
  • úpravu vstupního prostoru zahrnující vybudování komunikací a zpevněných ploch o úpravu vstupního prostoru zahrnující vybudování 12 parkovacích stání, nového chodníku, chodníkového přejezdu a nového přechodu pro chodce při ulici Na Vyhlídce,
  • vybudování nových přípojek technické infrastruktury (elektřina, voda, kanalizace),
  • vybudování pěší vyhlídkové trasy po hraně proseckých skal směrem k ulici Nad Kundratkou jako rozšíření stávající naučné stezky městské části (I. severozápadní vlastivědná stezka),
  • realizaci parkových, sadových a zahradnických úprav území.

 

Realizací projektu došlo k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 9 563 m2.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.

 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/25562.

 

Kontakt:

Ing. Zdeněk Davídek (davidekz@praha9.cz)