Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů:

Úřad městské části Praha 9

Podatelna

Sokolovská 14/324

180 49  Praha 9

 

Kontakty:

Telefon:                                              283 091 156

Elektronická podatelna:                posta@praha9.cz

Datová schránka:                            nddbppc

Web:                                                    http://www.praha9.cz/

 

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00-18:00

Úterý: 8:00 – 12:00 a 13:00-15:30

Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00-18:00

Čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00-15:30

Pátek: 8:00 – 12:30

Pravidla elektronického podání:

Elektronické podání může být učiněno pouze v těchto datových formátech:

  • textovém standardu RTF s příponou .rtf
  • prostý text s příponou .txt
  • formát PDF/A a PDF s příponou .pdf
  • formát Microsoft Word příponou .doc nebo .docx
  • formát Microsoft Excel s příponou .xls nebo .xlsx
  • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .jpg, .gif, .tiff, .png

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno budou bez otevření smazány, stejně jako připojené samospustitelné soubory.

Elektronická podání na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD-ROM) lze přímo předávat do hlavní podatelny.

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód) a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je doručený dokument v elektronické podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.