Cesta na úřad pro hendikepované

Popis trasy: Úřad městské části Praha 9,

Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 - Vysočany

Obsah:

Cesta tam

         Stručný popis cesty na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

         Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

         Podrobný popis cesty bez bariér na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

         Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (autobus Vysočanská)

         Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (tramvaj Nádraží Vysočany)

         V budově úřadu

Cesta zpět

         Stručný popis cesty zpět

         Stručný popis cesty zpět na metro Vysočanská

         Stručný popis cesty zpět na autobus Vysočanská

Kontakt

Cesta tam

Pro cestu tam jsme vybrali jednu z možných cest, která se zdá být na orientaci nejjednodušší. Navíc je to i bezbariérová cesta.

Stručný popis cesty na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

Pokud přijedete ve směru Černý most, po výstupu ze soupravy metra se dáte vpravo, v opačném případě vlevo. Dojdete k eskalátorům vedoucích nahoru z nástupiště. Pokud potřebujete výtah, nachází se nalevo od nich, úplně na konci nástupiště.

Vyjedete tedy nahoru a pokračujete rovně, až dojdete do kolmé chodby, v kterou se dáte vlevo. Dojdete na její konec. Zde máte po levici eskalátor a pevné schody na povrch a po pravici výtah. Vyberte si schody nebo výtah, vždy se pak na povrchu

dáte doprava ulicí Freyova a na konci pak zahnete vlevo do ulice Sokolovská. Po levici míjíte budovu, následuje proluka a další budova po levé ruce je Váš cíl. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

Do stanice je dobré přijet některým z prostředních vagonů. Ideálně mezi druhým a předposledním vagonem. První a poslední zastavuje mimo nástupiště, takže po výstupu se musíte přiblížit ke středu vlaku, kde bude osm sloupů s průchody na střed nástupiště. 

Pokud přijedete ve směru Černý most, tak se po výstupu dáte doprava, v opačném případě doleva. Uprostřed nástupiště můžete narazit na dva odpadkové koše a reklamní tabuli.

Na konci nástupiště vejdete do krátké chodby, která vás dovede k třem ramenům eskalátoru. Eskalátory vyjedete nahoru a pokračujete v přímém směru. Pokud jste vyjeli nahoru eskalátorem napravo, tak po pár metrech narazíte na zemi na reliéfní drážky. Tyto drážky Vás vedou v přímém směru. Projdete mezi sloupky značící placený prostor metra, následně projdete prosklenými dveřmi a nakonec minete po levici sloup.  Za sloupem narazíte na kolmou chodbu. Doprava se dostanete k východům na náměstí OSN. Doleva se jde k OC Fénix.

Vy zatočíte doleva a jdete chodbou směrem k OC Fénix. Stále Vás vedou reliéfní drážky. Před koncem chodby tyto reliéfní drážky zatočí doleva a dovedou Vás přímo k eskalátorům jedoucím na povrch. Nalevo od eskalátorů je pevné schodiště, které je dvakrát přerušeno asi  jeden metr dlouhým odpočívadlem. Na konci chodby, kde jsou vlevo popisované eskalátory,  máte vpravo výtah vedoucí také na povrch.

Je jedno, zda pojedete výtahem, nebo využijete schody. Jakmile se dostanete na povrch, tak zatočíte doprava a půjdete přibližně 15 metrů, až se dostanete k budově před Vámi. U budovy zatočíte doprava a jdete ulicí Freyova s budovou po levé ruce.

Přibližně po 50 metrech se budova stočí doleva a vy s ní. Vcházíte do ulice Sokolovská. Hned za rohem je vchod do ČSOB a vede k němu šikmina do kopečka. Tady se musíte vzdálit asi 2 metry od budovy, abyste nešli po plošině nahoru. Po levici minete tuto plošinu, pak budete míjet po levé ruce dlouhé schodiště. Tady pozor, po pár metrech můžete narazit na překážku v podobě stromu uprostřed chodníku. Kolem stromu je něco jako zahrádka a zvýšený obrubník, který zasahuje až ke schodišti. Zahrádku je nutné obejít a pokračujete podél schodů.

Jakmile schody po levici skončí, projdete krátce kolem konce budovy OC Fenix a dále míjíte proluku, v které je zadní vchod do OC Fénix. Jsou tu i schody nahoru vedoucí mezi budovy. Minete tuto proluku po levé ruce a následuje budova radnice Praha 9, kde se nachází mj. Úřad městské části Praha 9. Prakticky hned na začátku budovy je výklenek a v něm jsou dva vchody. Oba vedou do budovy, ale vevnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé pro doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

Podrobný popis cesty bez bariér na MÚ Praha 9 (metro Vysočanská)

Do stanice je dobré přijet některým z prostředních vagonů. Ideálně mezi druhým a předposledním vagonem. První a poslední zastavuje mimo nástupiště, takže po výstupu se musíte přiblížit ke středu vlaku, kde bude osm sloupů s průchody na střed nástupiště. 

Pokud potřebujete využít cestou na povrch výtahy, tak po příjezdu ze směru Zličín projdete mezi sloupy, až na protější nástupiště. Jako byste chtěli jet metrem opačným směrem. Na protějším nástupišti zatočíte doprava a jdete po nástupišti až na konec, kde bude před Vámi vchod do výtahu.

Pokud přijedete od Černého Mostu, tak po výstupu z metra se otočíte doleva a podél vlaku dojdete na konec nástupiště, kde bude před Vámi vchod do výtahu. 

Vyjedete výtahem nahoru a pokračujete podél zdi po pravé ruce. Jakmile zeď skončí, tak zatočíte doleva a pokračujete podél zdi po pravé ruce. Po levici máte eskalátory. V místě, kde eskalátory skončí, začínají na zemi reliéfní drážky. Tyto drážky Vás vedou v přímém směru. Projdete mezi sloupky značící placený prostor metra, následně projdete prosklenými dveřmi a nakonec minete po levici sloup.  Za sloupem narazíte na kolmou chodbu. Doprava se dostanete k východům na náměstí OSN. Doleva se jde k OC Fénix

Vy zatočíte doleva a jdete chodbou směrem k OC Fénix. Stále Vás vedou reliéfní drážky. Před koncem chodby reliéfní drážky vedou doleva k eskalátorům, ale vy se otočíte doprava. Před vámi bude vchod do výtahu jedoucího na povrch. Za Vámi je eskalátor a pevné schodiště. 

Je jedno, zda pojedete výtahem, nebo využijete schody. Jakmile se dostanete na povrch, tak zatočíte doprava a půjdete přibližně 15 metrů, až se dostanete k budově před Vámi. U budovy zatočíte doprava a jdete ulicí Freyova s budovou po levé ruce.

Přibližně po 50 metrech se budova stočí doleva a vy s ní. Vcházíte do ulice Sokolovská. Hned za rohem je vchod do ČSOB a vede k němu šikmina do kopečka. Tady se musíte vzdálit asi 2 metry od budovy, abyste nešli po plošině nahoru. Po levici minete tuto plošinu, pak budete míjet po levé ruce dlouhé schodiště. Tady pozor, po pár metrech můžete narazit na překážku v podobě stromu uprostřed chodníku. Kolem stromu je něco jako zahrádka a zvýšený obrubník, který zasahuje až ke schodišti. Zahrádku je nutné obejít a pokračujete podél schodů.

Jakmile schody po levici skončí, projdete krátce kolem konce budovy OC Fenix a dále míjíte proluku, v které je zadní vchod do OC Fénix. Jsou tu i schody nahoru vedoucí mezi budovy. Minete tuto proluku po levé ruce a následuje budova radnice Praha 9, kde se nachází mj. Úřad městské části Praha 9. Prakticky hned na začátku budovy je výklenek a v něm jsou dva vchody. Oba vedou do budovy, ale vevnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé pro doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (autobus Vysočanská)

Pokud přijedete autobusem ve směru Českomoravská, nebo směrem na jižní město, necháte si po výstupu autobus za zády a dojdete až k budově OC Fénix, která je přibližně 15 metrů před Vámi. Opačný směr bude popsán v dalším z odstavců.

U budovy zatočíte doprava a jdete ulicí Freyova s budovou po levé ruce. Přibližně po 50 metrech se budova stočí doleva a vy s ní. Vcházíte do ulice Sokolovská. Hned za rohem je vchod do ČSOB a vede k němu šikmina do kopečka. Tady se musíte vzdálit asi 2 metry od budovy, abyste nešli po plošině nahoru. Po levici minete tuto plošinu, pak budete míjet po levé ruce dlouhé schodiště. Tady pozor, po pár metrech můžete narazit na překážku v podobě stromu uprostřed chodníku. Kolem stromu je něco jako zahrádka a zvýšený obrubník, který zasahuje až ke schodišti. Zahrádku je nutné obejít a pokračujete podél schodů.

Jakmile schody po levici skončí, projdete krátce kolem konce budovy OC Fenix a dále míjíte proluku, v které je zadní vchod do OC Fénix. Jsou tu i schody nahoru vedoucí mezi budovy. Minete tuto proluku po levé ruce a následuje budova radnice Praha 9, kde se nachází mj. Úřad městské části Praha 9. Prakticky hned na začátku budovy je výklenek a v něm jsou dva vchody. Oba vedou do budovy, ale vevnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé na doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

Pokud jste přijeli autobusem z opačného směru, tedy ze směru Českomoravská nebo ze směru jižní město, po výstupu z autobusu se dáte doleva a jdete ulicí Freyova. Přibližně po 75 metrech se dostanete ke křižovatce. Po levé ruce máte ozvučený přechod přes ulici Freyova. Přechod je ozvučený a zvýrazněný vodícími proužky, navíc je v polovině přerušen ostrůvkem bezpečí. Takže přejdete dva pruhy vozovky, ostrůvek bezpečí a následují další dva pruhy vozovky. Na protějším chodníku pokračujete v přímém směru po pruhu z reliéfní dlažby, která Vás dovede k trávníku. Ten budete mít po levé ruce. Tady doporučujeme přesun na pravou stranu chodníku, k zábradlí u silnice.

Podél něj pokračujete, jdete tedy vlevo se silnicí po pravé ruce.

Dojdete až na místo, kde zábradlí končí.

Odtud pokračujete rovně a držíte si pravou stranu chodníku. Pozor, Cestou projdete okolo čtyř kovových sloupů veřejného osvětlení. U čtvrtého sloupu se otočíte doleva a půjdete až k budově před Vámi, kde budou dva vchody. Oba vedou do budovy, ale vevnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé pro doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

Podrobný popis cesty na MÚ Praha 9 (tramvaj Nádraží Vysočany)

Pokud přijedete tramvají od polikliniky Vysočany, vystupujete přímo do vozovky. Pokračujete tedy v přímém směru s tramvají za zády, až na chodník. Na chodníku se otočíte doleva a jdete ulicí Sokolovská. Přibližně deset metrů od Vás je po pravé ruce budova a vchod do metra. Budova je zde velmi členitá, proto doporučujeme jít raději po levé straně chodníku, podél vozovky. Přibližně po 30 metrech začne po levé ruce zábradlí. Jakmile zábradlí skončí, bude před Vámi neozvučený přechod přes malou klidnou uličku vedoucí za budovu. Přechod přejdete a pokračujete v přímém směru ulicí Sokolovská. Po pravé ruce začíná zeď budovy, podél které půjdete.

Pokud přijedete tramvají od zastávky Špitálská, po výstupu na ostrůvek se otočíte doprava a jdete po ostrůvku, až na jeho konec. Na konci ostrůvku se povrch sníží na úroveň vozovky. Tady se otočíte doprava a před Vámi bude neozvučený přechod přes koleje a jeden pruh vozovky. Přejdete přes přechod a na chodníku pokračujete, až k budově před Vámi. U budovy se otočíte doleva a jdete s budovou po pravé ruce ulicí Sokolovská

Odtud je popis stejný. Jdete podél budovy, kterou máte po pravé ruce. Budova je členitá, nejdřív vstupuje vchod zvýrazněný sloupy do chodníku, a pak budova ustupuje doprava. Cestou míjíte reklamní tabule, které jsou podél zdi. Jakmile budova po pravé ruce skončí, je zde vjezd do dvora a zároveň vjezd do podzemních garáží. Tento vjezd přejdete a po pravé ruce budou dva vchody. Oba vedou do budovy, ale vevnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé pro doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Jste na adrese Sokolovská 14/324, 19000 Praha 9 – Vysočany.

V budově úřadu

Jste před úřadem. Oba vchody vedou do budovy, ale uvnitř je prostor rozdělen zábradlím. Levé dveře vedou na úřad práce a ty pravé pro doklady a k zaměstnancům vyřizujícím dávky pro postižené. Vstupte tedy dveřmi napravo. Jakmile se dostanete dovnitř, ocitnete se v malé předsíni a následují druhé prosklené dveře, kterými také projdete. Hned za dveřmi máte po pravé ruce recepci, kde Vám pracovníci úřadu, pokud budete chtít, nabídnou pomocnou ruku.

Když recepce skončí, dále po pravé ruce se nachází sloupek a na něm vyvolávací systém (automat na pořadová čísla). Pokračujete dále v přímém směru, po pravici jsou místa na sezení, která jsou různě otočena.

Následuje zeď, podél které půjdete, a přibližně po třech metrech skončí výklenkem. Zde se otočíte doleva a před vámi přes chodbu je přepážka informačního centra. Před přepážkou jsou dvě židličky. Toto je pro Vás jedno z hlavních míst na úřadě. Tady si můžete říci o pomoc. Pokud si netroufáte dál sami, zde Vám ochotně pomohou, případně poradí.

Doklady

Pokud si jdete vyřizovat doklady, nemusíte k informačnímu centru, ale můžete pokračovat  bez odbočení stále rovně podél zdi. Projdete kolem zmiňovaného  výklenku,

Dále cestou minete troje dveře a pak zeď končí.

Stále pokračujete rovně a po pravé ruce máte tentokrát dřevěnou zeď, to jsou kanceláře pro řešení poplatků za odpad.

Na konci této zdi je odbočka doprava do malé chodbičky vedoucí k přepážkám, kde se řeší právě věci okolo komunálního odpadu. Jsou tu dvě přepážky a máte je v chodbičce po pravé ruce.

Minete chodbičku týkající se odpadů, prostor po pravé ruce se pak rozšiřuje.

Jsou zde místa k sezení. Pokračujete stále rovně. Přibližně po pěti metrech chodba zatáčí doprava a vy s ní. Tady pozor zeď na konci chodby, kde zatočíte doprava, tak není rovná, ale tvoří ji šikmé výklenky ve tvaru písmene V. Tyto tři výklenky jsou kanceláře na doklady a vchod je vždy v té šikmé zdi. Na konci chodby jste zatočili doprava, tak tyto kanceláře máte po levé ruce. Po pravé ruce jsou tady již zmiňovaná místa na sezení. Touto chodbou pokračujeme dále.

Po levici mineme ony tři kanceláře pro doklady a po pravé ruce, kde skončí místa na sezení, se nacházejí čtyři přepážky. První je podatelna a další tři jsou pro ověření podpisů. Na levé straně chodby, až skončí ty tři kanceláře, následují dvě přepážky evidence obyvatel. Tím chodba končí, zátaras v podobě psacího stolu.

Nyní se v popisu vrátíme zpět k informačnímu centru.

Sociální pracovníci

Pokud jdete za sociálními pracovníky, nemusíte k informačnímu centru a můžete pokračovat rovně podél zdi stejně jako pro doklady. Minete výklenek a pokračujete podél zdi po pravé ruce. Projdete kolem dvou dveří a zde se po levé ruce přes chodbu nachází výtah.

Jím vyjedete do třetího patra.

Z výtahu jdete v přímém směru. Po levé ruce míjíte hlídací koutek pro děti, za nímž můžete jít chodbou vlevo či vpravo.

Vy půjdete chodbou doleva. V ní cestou minete podél pravé zdi místa na sezení. Na konci chodby zatočíte doprava. Po levé ruce minete dveře a následují tři židle podél levé zdi, další dveře a dalších pět židlí. Pak budete mít po levé ruce troje dveře do kanceláří sociálních pracovníků (334, 336 a 338), kteří Vám ochotně s čímkoli pomohou. Mezi těmito kancelářemi jsou vždy tři židle na sezení podél levé zdi. Pokud si netroufnete sami až sem, můžete v přízemí, ať už na recepci nebo v informační kanceláři, si nechat někoho z pracovníků sociálního odboru zavolat.

  • Sociální pracovnice pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Eva Hrubcová, kancelář 334
  • Vedení sociální péče a prevence, Petr Slavíček, kancelář 336
  • Sociální pracovnice pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Hana Blažková, kancelář 338    

Cesta zpět

Stručný popis cesty zpět

Vrátíte se stejnou cestou před budovu radnice. Tramvajová zastávka Nádraží Vysočany je doleva a asi 100 metrů od vás. Tam se také nachází po levé ruce jeden ze vstupů do metra.

Pokud potřebujete na autobus nebo na metro odkud jste přišli, od východu z budovy se dáte doprava až na křižovatku.

Rovně přes přechod a doprava se dostanete k autobusům jedoucím od Českomoravské a od Jižního Města.

Pokud na křižovatce zatočíte doprava, tak přibližně po 50 metrech budete mít po pravé ruce vchod do OC Fénix a po levici asi 15 metrů od Vás jsou eskalátory a výtah jedoucí do metra. Úplně u vozovky jsou stanoviště autobusů směr Českomoravská a Jižní Město.

Stručný popis cesty zpět na metro Vysočanská

Po východu z budovy se dáte doprava a jdete s budovou po pravé ruce. Minete proluku a pokračujete s budovou po pravé ruce. Obejdete zahrádku, v které roste strom a pokračujete až na konec budovy, kde zatočíte doprava. Přibližně po 50 metrech bude po pravé ruce vchod do OC Fenix, tady se otočíte doleva a půjdete přibližně 15 metrů, kde je eskalátor a výtah do metra.

Eskalátor jede pouze nahoru, takže musíte použít pevné schodiště, které je dvakrát přerušeno odpočívadlem. Sejdete dolu a dáte se chodbou doprava. První odbočka doprava vede k eskalátorům dolu na nástupiště metra. Pokud potřebujete použít výtah, tak eskalátory obejdete a za nimi po pravé ruce je vchod do výtahu.   

Stručný popis cesty zpět na autobus Vysočanská

Po východu z budovy se dáte doprava a jdete po levé straně chodníku podél vozovky až na křižovatku.

Pokud potřebujete na autobus jedoucí od Českomoravské a od Jižního Města, tak pokračujete rovně přes ozvučený přechod. Přejdete ulici Freyova a zatočíte doprava. Přibližně po 75 metrech narazíte na kovové označníky zastávky Vysočanská.

Pokud potřebujete na autobus směr Českomoravská a Jižní Město, tak na křižovatce zatočíte doprava a jdete ulicí Freyova přibližně 75 metrů až ke kovovému označníku zastávky.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo

Navigační centrum SONS ČR

www.sons.cz

navigace.sons.cz

 

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit:

Tel: 221 462 412

Email: navigace@sons.cz

 

Šťastnou cestu!

Celý dokument ke stažení pod článkem