Revitalizace skládky Hloubětín

Projekt Revitalizace skládky Hloubětín je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy.

 

V únoru 2009 byla zahájena realizace projektu Revitalizace skládky Hloubětín.

Řešené území leží na území Městské části Praha 9, k.ú. Hloubětín, na pravém břehu Rokytky.

Stav území před realizací projektu byl alarmující. Celé území bylo zarostlé náletovou vegetací a neslo znaky značné devastace haldami odpadu různého charakteru.

Cílem projektu je revitalizovat poškozenou plochu, zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit ekologicko-estetickou hodnotu této odpočinkové lokality Městské části Praha 9 – Hloubětín vytvořením sportovního a rekreačního místa.

V rámci projektu budou vytvořeny dvě in-line dráhy a nainstalovány lezecké stěny a drobná parková architektura – lavičky atd., následně bude území osazeno zelení a zatravněno.

Vznikne tak místo pro aktivní i pasivní trávení volného času občanů a návštěvníků městské části. Park bude volně přístupný pro občany všech věkových kategorií.

 

Předpokládané dokončení realizace projektu je v listopadu 2009.

 

Předpokládané náklady projektu jsou : 10 813 842,- Kč

 

 

Tisková zpráva ke stažení

Fotodokumentace před realizací projektu

 

Fotodokumentace - září 2009

 

Fotodokumentace - listopad 2009