Informace

Informace stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9

Stavební archiv

Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 uchovává pouze spisy, které se týkají území správního ob