Jste zde

Aktuality ve školství

PROVOZ V MŠ PRAHY 9 V ČERVENCI A V SRPNU 2020

08.01.2020
Provoz v MŠ Prahy 9 v červenci a v srpnu 2020 vychází zejména z potřeby technických oprav a údržby zařízení, protože tyto práce není možné realizovat při plném provozu. V termínu...

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky na ZŠ v Praze 7

19.12.2019
Rada Městské části Praha 7 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a...

Setkání s rodiči a zástupci radnice na ZŠ a MŠ Na Balabence

13.12.2019
Setkání bylo uspořádáno v návaznosti na setkání z 9. dubna, pro které rodiče vybírali v anketě pro ně nejdůležitější a nejproblematičtější okruhy a poté je dále rozváděli a...

Mateřská škola Kytlická získala Evropskou jazykovou cenu Label

29.11.2019
Mezinárodní eTwinnigový projekt MŠ Kytlická Different but Similar získal Evropskou jazykovou cenu Label 2019. Odborná porota v letošním roce hodnotila 64 projektů a MŠ Kytlická...

Malí umělci předškoláčci

29.04.2019
XXIII. ročník nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečních a dramaticko-recitačních vystoupení mateřských škol se pod názvem Předškoláček 2019 uskutečnil 26. a 27. března v Divadle...

S rodiči o školství v Praze 9

04.04.2019
První setkání rodičů žáků základních škol z oblasti Vysočan a Libně se uskuteční 9. dubna od 18 hodin ve velké zasedací místnosti pro zastupitelstvo a radu v budově radnice MČ...

Upozornění na změnu spádovosti některých ulic do základních škol zřizovaných MČ Praha 9

08.03.2019
!!! UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SPÁDOVOSTI některých ulic do základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 !!!   Dne 28. 2. 2019 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy...

Kapacity MŠ

12.06.2017
Počty dětí v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 9 a plán navyšování kapacit mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9  (jde o počty dětí, které mohou celkem...

Spádovost nové ulice ŽITENICKÁ

23.02.2017
Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 3120 ze dne 13. 12. 2016 byla nově pojmenována ulice ŽITENICKÁ v katastrálním území Prosek. V této ulici se nachází polyfunkční bytový dům...