FUTURE

 

Projekt FUTURE neboli FUTure of eURopE: envision a bright future for young people, migrants, senior people, kids within a European framework/context je přímo financovaný projekt EU z programu Europe For Citizens, Strand 2. Democratic engagement and civic participation.

MČ Praha 9 se v projektu podělí o své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Bude koordinovat partnery na akci a bude poskytovat požadované zdroje. Bude také poskytovat své vstupy do výstupů projektu a přispívat k jejich rozvoji. Projekt FUTURE zahrnuje mezinárodní partnerství celkem ze sedmí zemí s cílem zapojit evropské občany, zejména mladé lidi, do formování politik EU prostřednictvím zvyšování jejich povědomí o důležitosti základních hodnot EU, jako je mír, tolerance, úcta ke kulturní rozmanitosti, solidarita.

Účastí v projektu občané Prahy 9 mohou prohloubit porozumění procesům, kterými se společné ideály, sociální a politické instituce objevily v průběhu evropských dějin 20. století, a získají lepší znalosti o složité víceúrovňové správě EU. V důsledku aktivit projektu se účastníci zapojí do konstruktivního dialogu o budoucnosti Evropy prostřednictvím reflexe jak násilné minulosti Evropy, tak výzev, jimž dnes EU čelí.

Díky zapojení do různých projektů Erasmus + a Interreg (v mnoha oblastech, jako je kultura, životní prostředí, městské udržitelná mobilita) má Městská část Praha 9 bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací. Taktéž se zavázala k různým iniciativám zaměřeným na zapojení mladých lidí do veřejných záležitostí (např. Simulace místních samospráv, debata o aktuálních výzvách místních politik pro studenty, které budou dále rozvíjeny prostřednictvím FUTURE), jakož i starších lidí a okrajových skupin v projektech sociálního začlenění. Projekt trvá 21 měsíců (09/2020 – 05/2022).

Projekt je financován fondy EU (program Europe For Citizens).

 

Přehled partnerů zapojených do projektu Future

1/ Redefine Association, Setubal, Portugal

2/ Socialas Inovacijas Centrs,Pieriga, Latvia

3/ Gmina Starachowice, Starachowice, Poland

4/ Municipality of Ioannina, Ioannina,Greece

 5/ Opstina Tetovo, Tetovo,North Macedonia

6/ Unione Rubicone Emare, Savignano/Gambettola, Italy

7/ Municipality of Prague 9, Czech republic

FUTURE summary EN

FUTURE shrnutí CZ

foto 1

foto 2