Závěrečná konference projektu URBACT III: Procure

urbact

Na závěrečné mezinárodní setkání projektu Urbact III: Procure se sešli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali uplynulé dva roky na téma nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci evropského projektu URBACT III: Procure, který je financován evropským fondem ERDF. Jednalo se již o osmý, tj. závěrečný oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky. Každé setkání bylo naplánováno k různým tématům týkajících se veřejných zakázek a tento meeting, který se uskutečnil 20. - 22. 3. v Bologni, byl zaměřen na úspěšné dokončení projektu EU a jeho zdárnou diseminaci a rozšíření povědomí o inovacích, které z něj vyplynuly.

V rámci série workshopů především na téma akční plány, dissemination event, finanční management a vypořádání a evaluace projektu měli partneři možnost zhodnotit uplynulé dva roky, které v projektu strávili, uspořádat si myšlenky a zamyslet se nad dalším pokračováním myšlenky, kterou do myslí partnerů tento přímo financovaný projekt EU zasil. Projektové setkání provázela formální atmosféra, na druhý den meetingu byly přizváni experti z orgánů EU a rovněž italská (místní) veřejnost.

Zhodnocením a přiblížením veřejnosti tohoto projektu by měl pro Prahu být tzv. dissemination event, který byl po zralé úvaze naplánován na 23. 4. 2018. Budeme rádi, pokud se budete chtít dozvědět o projektu více a v pondělí 23. dubna nás navštívíte od 15hod v místnosti RMČ Praha 9 (Sokolovská 14/324). Pro více informací kontaktujte Pavla Pospíška (pospisekp@praha9.cz)

Závěrečná konference projektu URBACT III: Procure