Volby

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Termín voleb do Senátu Parlamentu České republiky stanovil prezident republiky na 2. a 3. října 2020, kdy se uskuteční první kolo voleb. Volební místnosti se otevřou jako vždy v pátek ve 14:00 hodin, uzavřou ve 22:00 hodin, v sobotu bude hlasování pokračovat od 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin. Pokud nebude senátor zvolen v prvním kole, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných hodinách, jako kolo první.

 

Volby do Senátu se budou týkat voličů s trvalým pobytem ve volebním obvodu č. 24, to znamená v celé Městské části Praha 9, s výjimkou katastrů Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice. Do Senátu tedy nebude volit část voličů s trvalým pobytem patřícím do volebního okrsku č. 9004 a  ve volebním okrsku č. 9006. Volby do Senátu nebudou probíhat vůbec ve volebním okrsku č. 9018. V těchto částech Městské části Praha 9, které patří do senátního obvodu č. 26, volby do Senátu proběhly v říjnu roku 2018.

 

V zářijovém čísle Devítky přineseme seznam všech volebních místností, včetně seznamu domů, které do toho kterého okrsku patří a další důležité informace k nadcházejícím volbám.

 

Hlasovací lístky budou distribuovány do schránek voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 29.9.2020. Pokud někdo hlasovací lístky do schránky nedostane, obdrží je ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb se nebudou hlasovací lístky doručovat do schránek voličům, ale budou k dispozici přímo ve volební místnosti. Informace o místu volební místnosti bude v obálce spolu s hlasovacími lístky, kterou najdete ve svých schránkách.

 

Pokud se chcete ujistit o správnosti vašich údajů v seznamu voličů, obraťte se, prosím, na pracovnice infocentra v budově Úřadu městské části Praha 9, které po předložení platného dokladu totožnosti zkontrolují, zda jste zapsáni v seznamu voličů.

 

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci nám se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je potřeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49  Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra.

Na všechny vaše případné dotazy ráda odpoví Bc. Červenková na tel. 283091124.

Volební aplikace – navigace do volebních místností

https://kudykvolbam.iprpraha.cz/