Volby

NAVIGACE do volebních místností ZDE

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 1.7.2022 volbu prezidenta České republiky rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., na dny 13. a 14. ledna 2023. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se konat druhé kolo volby, a to za čtrnáct dnů po začátku prvního kola (t. j. 27. – 28.1.2023), kam postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby nejvíce odevzdaných platných hlasů.

Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech, zřízených při zastupitelských úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz, o který je třeba požádat písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem voliče, které musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (t. j. do 6. 1. 2023) tomu, kdo stálý seznam voličů vede (pro občany Prahy 9 je to ÚMČ Praha 9), nebo osobně do okamžiku uzavření stálého volebního seznamu (t. j. 11.1.2023 do 16.00). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

V rámci MČ Praha 9 se volby uskuteční na stejných volebních místech jako při volbách do zastupitelstev obcí v letošním roce. Podrobný popis okrsků s adresou volebních místností zveřejníme v prosincovém čísle „Devítky“ a budou také k dispozici na webových stránkách MČ Praha 9.

Pokud se chcete ujistit o správnosti vašich údajů v seznamu voličů, obraťte se, prosím, na pracovnice infocentra v budově Úřadu městské části Praha 9, které po předložení platného dokladu totožnosti zkontrolují, zda jste zapsáni v seznamu voličů.

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na  e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 2. 12. 2022.  

Veškeré další informace  vám rádi poskytnou J. Červenková na tel. 283091124, nebo Mgr. Sýkora na tel. 283091314, nebo můžete využít e-mailu cervenkovaj@praha9.cz.