Bezpečnost a prevence kriminality

Alkohol

Kromě AT ordinací, jejichž kontakty naleznete rovněž na těchto stránkách, je možné se obracet na následující zařízení:

Kam se obrátit o radu?

Přiznat si, že já nebo někdo blízký má problém, trvá jistě nějakou dobu. Někdo nedokáže ani to.

AT PORADNY v Praze

V celé České republice se dnes bohužel setkáváme s rozpadem sítě AT poraden, tedy ambulantních poraden pro uživatele návykových látek.

Promile info

Užitečnou službu pro většinovou populaci, tj, uživatele alkoholu, zřizuje o.s SANANIM.