Užitečné odkazy

Tématicy dělené odkazy:

Místně příslušné instituce

Název orgánu: Městský úřad Praha 9
PSČ: 18049
Spádová PSČ: 19000

 • Finanční úřad
  Finanční úřad pro Prahu 9, Drahobejlova 48,
  Praha 9-Vysočany
 • Úřad práce
  Úřad práce hl. m. Prahy pro Prahu 9, Sokolovská 14/324, Praha 9-Vysočany
 • Katastrální úřad
  Katastrální úřad pro hl. m. Prahy, katastrální pracoviště Praha, Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8-Kobylisy
 • Soud
  Obvodní soud pro Prahu 9, 28. pluku 1533/29B, Praha 10-Vršovice (justiční areál Na Míčánkách)
 • Služebny policie ČR
  Policie ČR, Bohušovická 485, Praha 9
  Policie ČR, Ocelářská 33, Praha 9
 • Městská policie
  Obvodní ředitelství městské policie, Veltruská 576, Praha 9
 • Státní zastupitelství
  Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9, 28. pluku 1533/29B, Praha 10-Vršovice (justiční areál Na Míčánkách)
 • Hasičský záchranný sbor
  Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2
 • Spádová nemocnice
  FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8-Libeň
 • Pobočka ČSSZ
  Územní pracoviště Praha 9, Bohušovická 539, Praha 9-Prosek
 • Hygienická stanice
  Hygienická stanice hlavního města Prahy, Měšická 646/5, Praha 9-Prosek
 • Pobočka SZPI
  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (pobočka Praha-Motol), Za opravnou 300/6, Praha 5
 • Celní úřad
  Celní úřad Praha 2, K Hrušovu 293/2, Praha 10
 • Krajský úřad
  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

 

Organizace krizového řízení

Základní složky IZS

Ostatní

Důležité odkazy

 

Doprava

 

Zákony, vyhlášky, odkazy

Právní předpisy Odboru školství a evropských fondů

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

Další právní předpisy

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Další doporučené zdroje informací:

 

 • Internetové stránky Ministerstva vnitra (elektronická forma Sbírky zákonů) www.mvcr.cz
 • Škola a právo (nakladatelství Dr. Josef Raabe) -  www.raabe.cz
 • webová adresa pražského školství 

 

Odkazy na instituce

Ústřední orgány státní správy:

Ministerstva

Ostatní ústřední orgány státní správy

Magistrát Hlavního města Prahy a městské části Prahy.

 

Kultura