Park Balabenka

Park Balabenka

 
   

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU -  INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

„P a r k   B a l a b e n k a“

Městská část Praha 9 získala usnesení Zastupitelstva HMP č.30/42 ze dne 20.6.2013 dotaci na realizaci projektu Park Balabenka.

Celkové výše dotace projektu dosahuje částky 18,09 mil. Kč.

Předmětem projektu je revitalizace a zkvalitnění městského veřejného prostoru, zvýšení bezpečnosti a zlepšením životního prostředí v lokalitě.

Cílem projektu je zlepšení životních podmínek pro obyvatele přilehlé zástavby a kvalitnější začlenění tohoto území do městské části Praha 9. V rámci projektu dojde k:

  • úpravě zpevněných ploch,
  • redefinici a vytvoření nových provozně-dopravních vztahů,
  • osazení revitalizovaného území drobnou architekturou, herními prvky a mobiliářem,
  • instalaci a účelnějšímu rozmístění veřejného osvětlení,
  • výsadbě nových vegetačních prvků a optimalizaci stávajících,
  • vybudování 7 nových parkovacích míst.

Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 9 631 m2.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz

Číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/20513, realizační fáze projektu: 1/5/2014 – 31/8/2015. Realizátorem projektu je společnost Kaiser & spol. CZ s.r.o.

 Kontakt:

Ing. Zdeněk Davídek  (davidekz@praha9.cz)