Důležité upozornění - Změna způsobu úhrady místního poplatku ze psů

Změna způsobu úhrady místního poplatku ze psů

Od II. pololetí roku 2024 nebudou rozesílány poštovní poukázky pro místní poplatek ze psů.

Splatnost poplatku je vždy k 31. 3. kalendářního roku, resp. a k 31. 8. kalendářního roku při dvou splátkách. Výši místního poplatku upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy.

Číslo účtu a variabilní symbol naleznete na stávající poštovní poukázce. Tyto údaje zůstávají nadále v platnosti.

vykricnik
Přílohy