Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Opatření obecné povahy - ul. Kytlická
Exekutorský úřad Praha 7, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 25.02.2021 v 10:00 hod.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.,soudní exekutor, dražební vyhláška č.j. 067 EX 245372/09-69 se ruší
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 24.03.2021 v 11:00 hod.
Opatření obecné povahy - ul. Pod spalovnou
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.02. 2021 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.02. 2021 v 9:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 10 - zahájení dražby dne 09..03 2021 v 10:00 hod.
Úř. deska - ZZR Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha-CZ01: Aktualiza...
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.02. 2021 ve 14:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 4 - zahájení dražby dne 24.02. 2021 v 11:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.02. 2021 v 11:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 4 - zahájení dražby dne 03.03. 2021 v 11:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.02. 2021 ve 13:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 22.03. 2021 v 9:00 hod.
Dražební společnost Moravia s.r.o. - dražba dne 17.2.2021 v 10:00 hod
Dražební společnost Moravia s.r.o. - dražba dne 17.2.2021 v 11:00 hod
Rozhodnutí o umístění stavby: 789834 - Praha 9, Praha 18, Jetřichovická, Lovosická, Opočenská
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
Dražební vyhláška - Ing. Jan Krouza dne 22.2.2021 v 10:00 hod
Záměr na pronájem NJ č. 967/103 v 1.NP domu čp. 967, Sokolovská 187, k.ú. Libeň, Praha 9, VŘ
Opatření obecné povahy - ul. Kovářská
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.2.2021
Opatření obecné povahy - ul. Kovářská
Oznámení o odstranění vozidla z pozemní komunikace
Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 16.02.2021 v 10:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 548/101 v 1. NP, Vysočanská č.o.81, Praha 9
Exekuční úřad Praha 1 - usnesení, el.dražba se odročuje na neurčito
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9
Rozhodnutí - stavební povolení: bytový dům č.p. 354 a č.p. 355, ul. Jablonecká, Praha 9 Střížkov|
Záměr na pronájem nebytové jednotky č.966/103, Sokolovská 185, Praha 9-Libeň
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytný soubor Prosek - Nad Krocínkou - domy A1, A2, park|
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání za období 2021
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Inovační centrum "Pražírny" ||SO 101 komunikace|
Volné místo - VŘ 1/2021 - sociální pracovník/pracovnice v oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Bytové domy Kolbenova - sever"
Městský úřad Odolená Voda - výběrové řízení
Bodové hodnocení ŽOB
MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha 9 roku 2021
Exekutorský úřad Kladno - zrušení dražby dne 18.02.2021
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.2.2021,14.1.2021
Exekutorský úřad Praha 1 - zahájení dražby dne 02.02. 2021 v 9:00 hod.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací pro rok 2021
Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku, el. dražba dne 03.02.2021 v 11:0 hod.
Exekutorský úřad Jeseník - odročení dražby na 10.02.2021
Exekutorský úřad Praha 9 - zahájení dražby dne 02.02. 2021 v 11:00 hod.
Schválený Komplexní rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2019
Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025
Podatelna - informace