Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Opatření obecné povahy 19.11.2019 - 05.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 10.12.2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod. 19.11.2019 - 11.12.2019
Oznámení o možnosti si převzít písemnost 18.11.2019 - 04.12.2019
Informace - úřední deska 18.11.2019 - 05.12.2019
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, veřejná vyhláška, uložení písemnosti 15.11.2019 - 02.12.2019
Pre-distribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny 15.11.2019 - 10.12.2019
Lihovarská mobilní jeřáb OOP 15.11.2019 - 02.12.2019
Litoměřická natáčení BESIP OOP 14.11.2019 - 02.12.2019
Trvalé DZ_YIT Stavo_Suomi Hloubětín_návrh_OOP 13.11.2019 - 29.11.2019
Městský úřad VOTICE - Veřejná vyhláška - Ivan Carlos Carrera Sierra 13.11.2019 - 29.11.2019
Záměr na pronájem NJ č. 1256/101 v 1. PP domu čp. 1256, ul. Kovářská 8, k.ú. Vysočany, Praha 9, VŘ 13.11.2019 - 16.12.2019
Záměr na pronájem NP v 1.NP domu čp. 589, ul. Novovysočanská 7, k.ú. Vysočany, Praha 9, VŘ 13.11.2019 - 29.11.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodních děl a 13.11.2019 - 29.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MČ Praha Nedvězí 12.11.2019 - 02.12.2019
OAC Poděbradská Ptáček stanovení DZ návrh OOP 11.11.2019 - 27.11.2019
Exekutorský úřad Cheb, elektronická dražba dne 11.12.2019 ve 13:00 hod. 11.11.2019 - 12.12.2019
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. (Na Vysočanských vinicích x Pod Krocínkou) 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: "Stavební úpravy a dostavba bytového domu "CUBE 49", puvodní objekt 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - spolecné povolení (U+S): Rekonstrukce sberace CCIIa v Praze 9, c. investicní akce 1/1/M 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - povolení zmeny stavby pred jejím dokoncením: "Zátiší nad Rokytkou" - 2. etapa - SO 07 d 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení vodní dílo: "ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU - 1. ETAPA - BYTOVÉ DOMY A, B, C, D| 11.11.2019 - 27.11.2019
Realit Praha s.r.o. - veřejná dražba dne 28.11.2019 v 11:00 hod 08.11.2019 - 29.11.2019
Lisabonská Czech Equestrian Team OOP 08.11.2019 - 25.11.2019
220 EX 11260/15-104-Oznámení o dražbě 07.11.2019 - 20.12.2019
Oznámení o zahájení řízení - BD Ocelářská: změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí - povolení odstranení stavby: odstranení administrativního a skladového objektu c.p. 1501 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí o umístění stavby: Umístění stavby 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: bytového domu c.p. 980, ul. Cihákova 21, Praha 9 Liben,|na pozemku p 07.11.2019 - 25.11.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Inspirace nad Rokytkou" |- komunikace a zpevněné plochy 07.11.2019 - 25.11.2019
Exekutorský úřad Praha 4 - dražební vyhláška - 10.12.2019 v 13:00 hod. 06.11.2019 - 11.12.2019
Oznámení o zahájení rízení - Elektrifikace Bus linky 140: Elektrifikace Bus linky 140| 06.11.2019 - 22.11.2019
Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku, el. dražba dne 18.12.2019 v 10:00 hod. 05.11.2019 - 19.12.2019
Omezení zatížitelnosti mostu Nad Kolčavkou návrh OOP 05.11.2019 - 21.11.2019
Drážní úřad, stavební povolení Optimalizace traťového úseku Mstětice-Praha Vysočany 05.11.2019 - 21.11.2019
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav 04.11.2019 - 11.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent výstavby, dopravy Městského úřadu Dolní Chabry 01.11.2019 - 02.12.2019
Exekutorský úřad Praha 6 - zahájení dražby dne 9.12.2019 v11:00 hod. 30.10.2019 - 10.12.2019
Exekutorský úřad Praha 1- zahájení dražby dne 7.1. 2020 v 9:00 hod 30.10.2019 - 08.01.2020
Exekutorský úřad Praha 6 - zahájení dražby dne 12.12.2019 v 9:00 hod 29.10.2019 - 13.12.2019
Exekutorský úřad Praha 1- zahájení dražby dne 3.12.2019 v 9:00 hod 29.10.2019 - 04.12.2019
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti 22.10.2019 - 25.11.2019
Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, elekronická dražba dne 18.12.2019 ve 13:00 hod. 18.10.2019 - 19.12.2019
Exekutorský úřad PLZEŇ-MĚSTO, dražební vyhláška, dražební jednání dne 28.11.2019 v 09:15 hod. 18.10.2019 - 29.11.2019
Finanční úřad pro hl. město Prahu - dražební vyhláška - 27.11.2019 v 10:30 hod. 16.10.2019 - 28.11.2019
Exekutorský úřad Praha 8 - zahájení dražby dne 4.12.2019 ve 13:00 hod 07.10.2019 - 05.12.2019
oznámení o konání revize údajů KN v k.ú.Prosek 01.10.2019 - 29.11.2019
Exekutorský úřad Praha 1- zahájení dražby dne 26.11.2019 v 9:00 hod 20.09.2019 - 27.11.2019
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2019 31.07.2019 - 29.11.2019
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2019, leden-únor 2020 31.07.2019 - 28.02.2020
Schválený rozbor hospodaření - závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2018 02.07.2019 - 04.08.2020
Přehled rozpočtových opatření Městské části Praha 9 - rok 2019 04.04.2019 - 30.04.2020
Schválený rozpočet MČ Praha 9 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 14.03.2019 - 30.04.2020
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v r. 2019 21.01.2019 - 02.12.2019
Podatelna - informace 02.12.2016 - 01.12.2026
Ukrytí obyvatelstva 09.02.2016 - 11.02.2020
Únik nebezpečných látek do ovzduší 01.04.2015 - 01.04.2020