Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 11:00 hod.
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Českobrodská - 15.3.2024
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Kovářská, Praha 9
Exekutorský úřad Brno-Město - dražební vyhláška - 26.3.2024 v v 9:00 hod.
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Elektra, Praha 9
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Litvínovská 500, Praha 9
Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška - 28.3.2024 v 10:30 hod.
Záměr na pronájem NJ č. 566/101, ul. Vysočanská 53, k.ú. Prosek
Finanční úřad pro Prahu 9 - Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Záměr na pronájem NJ č. 574/101, ul. Vysočanská 37, k.ú. Prosek
Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 1121/55, k.ú. Prosek
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
Exekutorský úřad Praha - západ, dražební jednání se ruší
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, rozhodnutí
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Čtvrť Emila Kolbena - III. a IV. etapa
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředite MŠ Spořilovská, Praha 4, Jihozápadní 4
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Plamínkové, Praha 4, Plamínkové 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aukční vyhláška
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Svojšovická 3, Praha 4
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Mendíků, Praha 4, Mendíků 2
Záměr na pronájem pozemků parc.č. 182/36, 182/37 a 182/38, k.ú. Prosek
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
oznámení stavebního záměru: "Bytová a administrativní budova Drahobejlova"|v ulici Drahobejlova, Pr
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 9 na roky 2025-2029
Blokové čištění JARO 2024 - oznámení o návrhu OOP
Exekutorský úřad Praha , elektronická dražba dne 21.03.2024 v 10.00 hod.
Podatelna informace
Poděbradská - DIO
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: 1183598 Praha 9, Sokolovská, Na Břehu, Staromlýnská
Exekutorský úřad Brno-město, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 26.03.2024.v 10:30 hod.
Záměr na pronájem NJ 973/103, 974/106 a 974/107, č.p. 973,974, ul. Sokolovská č.o. 197,199, Libeň
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavba č. 44409 - TV Praha 9, etapa 0002 - Oblast Vysočany
Exekutorský úřad Praha 10, dražba se odročuje na neurčito
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Cyklo Letňanská, historické cyklopasy, Praha 9, č. akce 29
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Praha - polygon 48|
Rozhodnutí o umístění stavby: FIS_FTTH_CZ_3043_11488_00098_Praha_Klíčov_A|
Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška: 28.3.2024 v 9:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): BD Vysočany
Oznámení o ukončení zasílání složenek za psy
Finanční úřad pro hlavní město Prahu - veřejná vyhláška - uložení písemnosti
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška
Volná místa - VŘ 05/2024 -Referent/ka přestupkové agendy v Odboru občansko správním
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška
Exekutorský úřad Břeclav - usnesení - dražba - 13.3.2024 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 10:00 hod.
Ford Transit - 6AM 7642_oznámení o možnosti si vyzvednout odstraněné vozidlo
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 26.3.2024 v 9:00 hod.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Záměr na pronájem NJ 297/601 v 1.NP domu č.p. 297 ul. Na Břehu č.o. 23, k.ú. Vysočany
Výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné formou aukce
Oznámení zahájení zjišťovacího řízení - Obchodní a administrativní centrum Poděbradská II
Městská část Praha -Dolní Chabry - konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka
Exekutorský úřad Praha 4, dražební jednání dne 29.02.2014
Záměr na pronájem NP (č.1.12.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška: 29.2.2024 v 11:20 hod.