Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 17.06.2021 ve 13:30 hod.
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba 857 U Lidového domu
Rozhodnutí - stavební povolení: "Bytové domy Kolbenova - sever"
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Městský úřad Odolená Voda - výběrové řízení
Vyrozumění o podaném odvolání: Bytový dům Bohušovická
Městský úřad Odolená Voda - výběrové řízení
Exekutorský úřad Klatovy - dražba dne 28.7.2021 v 11:00 hod.
PREdistribuce a.s. - přerušení dodávky energie dne 24.5.2021
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Umístění stavby
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - U Harfy, Čerpadlová_IMOS Brno a.s.
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - Ocelářská_ELPO kabelové sítě
Záměr na pronájem pozemku parc. č. 51/18 v k.ú. Vysočany
Přechodná úprava DZ Stoupající, Okřínecká
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: odstranění nefunkční uhelné kotelny č.p. 1952 v ulici Lihov
Návrh OOP - umístění DZ B13, P7, P8, V4 - Nad Kolčavkou
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Umístění stavby
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: UR připojení hotelu Best Sport, v ulici Lisabonská
Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku
PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny: Vysočany - P9 dne 24.5.2021
OOP - 2. etapa Piskáčkových
MHMP - Oznámení - územní a stavební řízení Praha 9
Opatření obecné povahy - ul. Kurta Konráda
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Novostavba bytového domu při ul. Obvodová a Klíčovská, Praha 9
Záměr na prodej garáže č. 335, ulice Lovosická 856, Praha 9
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Přístavba bytového domu č.p. 322 v ul. Nad Šestikopy,
Záměr na prodej garáže č. 26, ulice Lovosická 856, Praha 9
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 548/101 v 1. NP, Vysočanská č.o.81, Praha 9
Rozhodnutí - společné povolení, změna (U+S): změna územního rozhodnutí a změna stavby před jejím dok
Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 1256/101 v 1.PP domu č.p. 1256 ul. Kovářská 8, k.ú. Vysočany
Záměr na prodej garáže č. 418, ulice Lovosická 856, Praha 9
Město Odolená Voda - VŘ - samostatný/á referent/ka ekonomického odboru
Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.
Městský úřad Odolená voda - Oznámení - VŘ - Vedoucí Odboru správy majetku
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Exekutorský úřad Praha Břeclav - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Umístění stavby
Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: "Bytové domy Kolbenova - sever" Prah
Obvodní soud pro Prahu 9 - určení data smrti
Zveřejnění informace - Závěr EIA - „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
Opatření obecné povahy - ul. Českomoravská x NN 4713
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: bytových domů č.p. 2127 - 2130, ul. Podvinný mlýn, Praha 9
Opatření obecné povahy - ul. Lisabonská
Zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna pro dům a zahradu, ul. Mladoboleslavská
Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - 26.5.2021 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 27.5.2021 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 27.5.2021 v 11:00 hod.
MČ Praha Klánovice - výběrové řízení
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 14.07.2021 v 09:00 hod.
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 10:00 hod.
Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 589, ul. Novovysočanská 7, k.ú. Vysočany
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 09:00 hod.
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 11:00 hod.
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 ve 13:00 hod.
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti