Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Opatření OP_Rumburská
Opatření OP_VPM_Podkovářská s.r.o.
Opatření OP_Jablonecká
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): č.p. 603, k.ú. Prosek, stavební úpravy a přístavba by
Lihovarská - OOP
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FTTX_P_FIS_PRHRD1_Praha_Hrdlořezy_Z_OK|
Modrého - OOP
Spojovací - OOP
Novovysočanská, Prokopka, Spojovací, Nad Libeňským nádražím, Skloněná a okolí - OOP
Mimoňská - OOP
Pod Harfou - OOP (vyparkování pro zajištění průjezdu)
Exekutorský úřad Praha 1, elektronická dražba dne 25.06.2024 v 09.00 hod.
Pod Harfou - OOP (staveništní vjezd a výjezd)
PROKONZULTA, a.s., elektronická dražba dne 07.06.2024 v 11.00 hod.
MČ Praha 1, vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku ŠVP Janov
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- vodní díl
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Jablonecká - OOP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP
Záměr na pronájem NJ 297/601 v 1.NP domu č.p. 297 ul. Na Břehu č.o. 23, k.ú. Vysočany
VOLBY 2024 do Evropského parlamentu: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Volná místa - VŘ 18/2024 - Vedoucí Odboru občansko správního
Exekutorský úřad Praha 1, elektronická dražba dne 18.06.2024 od 11:00 hod.
Návrh-Komplexní rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2023
Exekutorský úřad Praha 8, elektronická dražba dne 27.06.2024 v 10:00 hod.
Volná místa - VŘ 17/2024 -Referent/ka přestupkové agendy v Odboru občansko správním
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- komunikac
PUZ - Záměr na pronájem NJ 362/101, ul. Jablonecká, k.ú. Střížkov
OOP - Modrého, Ivana Hlinky - ZPS
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
Volná místa - VŘ 16/2024 -Referent/ka přestupkové agendy v Odboru občansko správním
Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška - 13.6.2024 v 10:30 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): pozemek parc. č. 644/68, 644/94, 644/102, 6444/111 k.
Rozhodnutí - stavební povolení: Hloubětín 61 - objekty UV,XY
Exekutorský úřad Svitavy - usnesení - dražební vyhláška - 11.6.2024 v 11:00 hod.
rozhodnutí - společné povolení (U+S+NAKL.): Obnova vodovodních řadů, dolní Libeň, Praha 8
Exekutorský úřad Praha 7, elektronická dražba dne 16.06.2024 v 10:00 hod.
Rozhodnutí o umístění stavby: Praha - polygon 48|
Exekutorský úřad Kladno, dražební rok se odročuje na neurčito
VOLBY 2024 do Evropského parlamentu: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Úřad městské části Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Záměr na pronájem NJ č. 566/101, ul. Vysočanská 53, k.ú. Prosek
Exekutorský úřad Praha - východ, dražba movitých věcí dne 04.06.2024 od 9:00 hod.
Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 03.06.2024 v 10:00 hod.
PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam zveřejněn
Exekutorský úřad Praha 4, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 05.06.2024 v 10:00 hod.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Záměr na pronájem NJ 967/106 v 1.PP domu č.p. 967 ul. Sokolovská č.o. 187, k.ú. Libeň
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhů změny vlny 15 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 10 ÚP SÚ HMP
Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 583 ul. Novovysočanská 27, k.ú. Vysočany
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP SÚ HMP a VVURU
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP
Volné místo - VŘ 14/2024 - Referent/ka Oddělení stavebního řádu na OVÚR - 9. plat. třída
Volné místo - VŘ 15/2024 - Referent/ka Oddělení stavebního řádu na OVÚR
Škoda - RZ 2SL3383_výzva k odstranění vozidla