Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Novostavba bytového domu při ul. Obvodová a Klíčovská, Praha 9
Záměr na prodej garáže č. 335, ulice Lovosická 856, Praha 9
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Přístavba bytového domu č.p. 322 v ul. Nad Šestikopy,
Záměr na prodej garáže č. 26, ulice Lovosická 856, Praha 9
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 548/101 v 1. NP, Vysočanská č.o.81, Praha 9
Rozhodnutí - společné povolení, změna (U+S): změna územního rozhodnutí a změna stavby před jejím dok
Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 1256/101 v 1.PP domu č.p. 1256 ul. Kovářská 8, k.ú. Vysočany
Záměr na prodej garáže č. 418, ulice Lovosická 856, Praha 9
Město Odolená Voda - VŘ - samostatný/á referent/ka ekonomického odboru
Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.
Městský úřad Odolená voda - Oznámení - VŘ - Vedoucí Odboru správy majetku
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Exekutorský úřad Praha Břeclav - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Umístění stavby
Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: "Bytové domy Kolbenova - sever" Prah
Obvodní soud pro Prahu 9 - určení data smrti
Zveřejnění informace - Závěr EIA - „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
Opatření obecné povahy - ul. Českomoravská x NN 4713
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: bytových domů č.p. 2127 - 2130, ul. Podvinný mlýn, Praha 9
Opatření obecné povahy - ul. Lisabonská
Rozhodnutí - stavební povolení: Vivus Kolbenova - objekt D
Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - 26.5.2021 v 10:00 hod.
Zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna pro dům a zahradu, ul. Mladoboleslavská
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 27.5.2021 v 11:00 hod.
MČ Praha Klánovice - výběrové řízení
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 27.5.2021 v 10:00 hod.
Opatření obecné povahy 13/1997 Sb. - Mlékárenská, Freyova_prodloužení
Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 14.07.2021 v 09:00 hod.
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Opatření obecné povahy - ul. Podvinný mlýn
Volné místo - VŘ 9/2021 - Referent/ka oddělení stavebního řádu Odboru výstavby a územního rozvoje
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - Na Jetelce, Vysočanská, Nad Krocínkou - PPSD
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: změna stavby bytového domu č.p. 956 v ulici Drahobejlova č.
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 11:00 hod.
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 ve 13:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Umístění a povolení stavby
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 10:00 hod.
Městský úřad Odolena Voda, oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Exekutorský úřad v Kutné Hoře, dražební vyhláška, elektornická dražba dne 27.05.2021 v 09:00 hod.
Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 589, ul. Novovysočanská 7, k.ú. Vysočany
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - Podnádražní_prodloužení_Quo s.r.o.
Exekutorský úřad Brno-město, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 27.05.2021 ve 13:00 hod.
Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 563/102, domu č.p. 563, ulice Vysočanská 59, k.ú. Prosek.
Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 654/101, domu č.p. 654, ulice Lovosická 15, k.ú. Prosek
Exekutorský úřad Praha - východ, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 27.05.2021 v 11:30 hod.
Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí: Naučná stezka Amerika - vysuté přemostění stezky, k.ú.
Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 278/32, domu č.p. 278, ulice Teplická 24, k.ú. Prosek
Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 579/24, domu č.p. 579, ulice Litoměřická 10, k.ú. Prosek
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti
Záměr na pronájem části pozemku par.č. 628/180 v k.ú. Prosek za účelem zřízení předzahrádky
Záměr na pronájem části pozemku par.č. 438/5 v k.ú. Vysočany za účelem zřízení předzahrádky
Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 508/101, domu č.p. 508, ulice Bílinská 20, k.ú. Prosek.
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - Ivana Hlinky
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Změna stavby bytového domu č.p. 588 k.ú. Vysočany, Novovyoč
Žádost o vyvěšení výzvy - SSHMP
Obvodní soud pro Prahu 9, dražební vyhláška, opakovaná dražba dne 25.5.2021 v 10:30 hod.
Exekutorský úřad Praha 10, usnesení, elektronická dražba se odročuje na den 03.06.2021 od 10:00 hod.