Projekty EU

Publicita - Revitalizace naučné stezky Amerika spravce 9. 9. 2015 - 14:58

Název projektu: Revitalizace naučné stezky Amerika

Příjemce dotace: Městská část Praha 9

O projektu - Revitalizace naučné stezky Amerika spravce 9. 9. 2015 - 14:44

Atraktivní, ale dosud nepřístupná a nevyužívaná lokalita na území městské části Praha 9 zpřístupňující unikátní technickou památku Prosecké podzemí

Na Proseku vyroste nový park !

Předmětem projektu je revitalizace nepřístupného a nevhodně využívaného území, dokončení výstavby nového Parku Srdce a lepší začlenění tohoto území