Historické okénko

Vysočanské fragmenty

Tento text pochází z veřejně dostupných zdrojů. Vypráví o místech, která nepovšimnuta každým dnem mizejí z mapy města i ze vzpomínek.

Ze vzpomínek pamětníků

Starousedlíci
- rodáci i později přistěhovalí - rádi vzpomínají na svá dřívější léta prožitá

ThDr. Josef kardinál Beran

            Od 1. ledna do 31. srpna 1914 byl na Proseku kaplanem dr. Josef Beran, pozdější pražský arcibiskup.