Cyklus koncertů komorní hudby v obřadní síni radnice

14. 3. 2024 od 19:00 hod.

Musica Dolce Vita - Na křídlech hudby aneb ptačí koncert

 

 

Daniela Demuthová - mezzosoprán

Zbyňka Šolcová - harfa

Žofie Vokálková - flétna  

         

Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů (velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.) 

S velkým úspěchem se setkávají především Poetická zastavení, Klenoty české hudby, Adventní kalendář a Hudba královen, které soubor vydal i na stejnojmenných CD.

Novým projektem je program Na křídlech hudby a poezie, který spojuje hudbu inspirovanou ptačí tematikou s něžnou poezií protagonistky koncertu Zbyňky Šolcové.

Velkou inspirací hudebních skladatelů byl vždy ptačí zpěv. V pestrém programu soubor  představuje skladby světových mistrů od baroka až po současnost. Posluchači mohou srovnávat různé přístupy k hudebnímu vyjádření zvoleného tématu. V uvedených dílech Vivaldiho, Telemanna, Mozarta nebo Saint- Saënse se melodické pojetí často prolíná do dynamického dialogu flétny a harfy, vyjadřující jarní ráno v přírodě. Naproti tomu Čajkovského Kanárek nebo Slavík a růže od Rimského-Korsakova přecházejí v zádumčivé melodie s orientálními motivy naznačujícími touhu po volnosti a svobodě. 

Na koncertě nechybí ani česká klasika zastoupená tvorbou Smetany, Janáčka či Martinů. Věříme, že tento program posluchače pobaví a dokáže jim, že klasická hudba nemusí být vždy jen vážná.

 

Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 historická budova radnice

2. patro, bezbariérový vstup, začátky koncertů 19.00, omezená kapacita sálu. 

Vstup volný. Změna programu vyhrazena

 

Na duben připravujeme:

18. 4. 2024

Veronika Sluka - klavír

 

Změna programu vyhrazena.

Musica Dolce Vita