Jak se tenkrát žilo

Ze vzpomínek pamětníků

Starousedlíci
- rodáci i později přistěhovalí - rádi vzpomínají na svá dřívější léta prožitá