Participace

participaceNázory obyvatel devítky jsou pro nás důležité

Třináct setkání s občany nad návrhy projektů rozvoje jednotlivých  oblastí deváté městské části plánuje na měsíce duben, květen a červen vysočanská radnice. 

„Názory naších obyvatel jsou pro nás důležité a diskuze o rozvoji jednotlivých míst s nimi vedeme už roky," říká starosta deváté městské části Tomáš Portlík a jako příklad uvádí veřejná jednání v roce 2016 o vzhledu a funkčním využití náměstíček v Jablonecké ulici u Knoflíku (mezi ulicemi Jablonecká a Měšická) nebo u Jizerky v prostoru Jablonecké a Harrachovské ulice, anketu k rozvoji Prahy 9 z roku 2020, kdy MČ Praha 9 začala zpracovávat strategický plán rozvoje a anketa byla postavena tak, aby postihovala všechny běžné oblasti, které mají vliv na kvalitu života. Nebo vznik pocitové mapy v roce 2020, v níž stál sběr názorů a pocitů obyvatel devítky, které se týkaly bezpečnosti a kvality životního prostředí v jejich bezprostředním okolí a klimatických změn, jež ho ovlivňují.

„K největším anketám, které jsme organizovali, patřila v roce 2018 ta, v níž se naši obyvatelé vyslovili pro koupi pozemků na Střížkově, na nichž dnes finišujeme s rozšiřováním sousedního parku Přátelství. A i to, co v novém parku vzniká, vyplynulo z diskuzí s občany," dodává Tomáš Portlík. 

Poslední dva roky přímé zapojování občanů do plánovacího procesu rozvoje jednotlivých oblastí devítky komplikovala protiepidemická opatření v souvislosti s covid-19, která znemožňovala veřejná shromažďování. Ani tak vysočanská radnice na participaci nezanevřela, a například anketu k rozvoji lokality v okolí O2 areny spojenou se vznikem náměstí Emila Kolbena uspořádala koncem loňského roku formou dotazníkového šetření zveřejněného v měsíčníků Devítka a on-line. 

Maraton veřejných setkání nad návrhy projektů

„A jestliže covid-19 participaci občanů na rozvoji devítky na první pohled značně zbrzdil, nezaznamenalo to, že práce na návrzích jednotlivých projektů skončily. Nechali jsme zpracovat návrhy rozvoje třinácti míst v deváté městské části a chceme s nimi obyvatelé devítky v průběhu dubna až června postupně seznámit, získat jejich stanoviska k nim, zapracovat do nich jejich představy a požadavky, aby výsledné možnosti řešení odrážely zájmy a očekávání našich občanů," nastiňuje Tomáš Portlík a pokračuje: „Na duben plánujeme tři setkání s obyvateli devítky, na květen pět a dalších pět setkání v červnu. Pro nás všechny to bude náročný maraton jednání, ale na otálení není čas.

Termíny a místa setkání s občany

1

 1) 12. dubna 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Oblast Střížkovské vyhlídky, vstup do areálu z ulice Trojmezní

 V této lokalitě je plánována revitalizace a vytvoření nového volnočasového prostoru pro obyvatele přilehlé lokality.

Více informací naleznete zde

2

 

 2) 21. dubna 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin - Roh ulic Freyova a Na Břehu

 Revitalizace zelené plochy na rohu ulic Freyova a Na Břehu navazující přes ulici na park Pod Lávkou a úpravu ulic Freyova a Na Břehu

Více informací naleznete zde

3) 26. dubna 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Klíčovský park při ulici Ke Klíčovu a ulici Nad Klíčovem 3

Úpravy Klíčovského parku zejména optikou nového pohledu na Klíčovské sady. O potenciálu tohoto území a možnostech jeho rozvoje jsme informovali v březnovém vydání měsíčníku Devítka. Návrh rekultivace této lokality, který zpracovali zahraniční studenti fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, obsahuje řadu zajímavých tipů.

Více informací naleznete zde

uzemi

 

 4) 3. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Roh ulic Čakovická a Prosecká

 Na rohu ulic Čakovická a Prosecká by měl vzniknout nový park pro obyvatele přilehlé lokality.

 Více informací naleznete zde

5) 5. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin - Ulice Lovosickáp4

Rozvoj místa při ulici Lovosická před vstupem do parkové plochy mezi Poliklinikou Prosek a bytovými domy společnosti Finep s ohledem na potřeby obyvatel lokality. 

Více informací naleznete zde

uzemi

 

 6) 10. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - U vstupu do vestibulu  stanice metra Českomoravská

 Revitalizace ulice Drahobejlova.

 Více informací naleznete zde

 

7) 12. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin - Roh ulic Modrého a Ivana Hlinkymaly

Návrh projektu k rozvoji volnočasových aktivit a předškolních zařízení v lokalitě při ulicích Modrého a Ivana Hlinky.

Více informací naleznete zde

mapa

 

 8) 17. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Roh ulic Čihákova a K Moravině.

 Revitalizace ulice Čihákova.

 Více informací naleznete zde

9) 19. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin - Vstup na Bobovou dráhu mapa

Plánovaná revitalizace Bobové dráhy a vytvoření nového volnočasového prostoru pro obyvatele přilehlé lokality. 

Více informací naleznete zde

mapa

 10) 24. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Bývalý areál POSTservisu, Poděbradská ulice 312/39

 Diskuze nad rozvojem tohoto místa, které městská část Praha 9 získala v roce 2021 do České pošty s.p., a ráda by ho využila pro školské účely. 

Více informací naleznete zde

11) 14. června 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Roh ulic Rubeška a Na Břehu mapka

Diskuze nad rozvojem tohoto území, kde městská část Praha 9 zamezila výstavbě bytových domů. 

Více informací naleznete zde

mapa  12) 16. června 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin - Konec ulice Mezitraťová u Hořejšího rybníka

 Dokončení revitalizace meandrů a okolí Hořejšího rybníka.

Více inforací naleznete zde

 

13) 21. června 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin - Ulice Pod Strojírnami při křížení s parkovou plochou amap vnitrobloky

Plánovaná revitalizace dané parkové plochy.

Více informací naleznete zde

 

 

K jednotlivým setkáním s občany budou na stránkách MČ Praha 9, v sekci stavební úřad, v dostatečném předstihu vyvěšeny informace k dané lokalitě. 

Pokud se nestihnete zúčastnit setkání nad mapou v daném termínu, můžete do 30. 6. 2022 zasílat své podněty na emailovou adresu (barillovak@praha9.cz).

Po letních prázdninách v průběhu září na nich najdete zpětnou vazbu k tomu, jak podněty občanů ovlivnily konečné rozhodování vysočanské radnice a vznik projektu, kterým bude odpovídat představám obyvatel Prahy 9.

Mapa třinácti lokalit

Na mapě MČ Praha 9 je znázorněno třináct lokalit, o jejichž budoucnosti chce vysočanská radnice diskutovat s jejími obyvateli. 

participace