O Praze 9

Vyhovět a hlavně odpouštět

… to je recept na spokojené soužití manželů Václava a Vlasty Kovaříkových z Libně, kteří koncem roku 2022 oslavili diamantovou svatbu.