O Praze 9

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mateřské školy zřízené MČ Praha 9 jsou pro letní měsíce rozděleny do skupin, v nichž organizují provoz pouze pro děti dané skupiny.

Upozornění

Z důvodu nařízení vlády ČR se od 12. 10. 2020 až do odvolání ruší všechny kulturní, sportovní a společenské akce pořádané MČ Praha 9.