O Praze 9

Prosecký podzim 2022: VIVALDI GALA

Letos již po třinácté máte možnost navštívit Prosecký podzim, který se koná pod záštitou starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka v neděli 11.

PROSECKÁ ZASTAVENÍČKA 2022

 XIII. ročník  KOMORNÍCH KONCERTŮ V PARKU PŘÁTELSTVÍ NA PROSEKU – PROSECKÁ ZASTAVENÍČKA 2022 se konají do konce září, každé úterý od 18:00 hodin.

VI. Salon Prahy 9 - 2022

Salon Prahy 9 se po dvou letech vrací, aby už pošesté umožnil setkání výtvarných umělců regionu.

Pozvánka do Galerie 9

Výběr z fotografií Miroslava Kurandy k výročí 120 let města Vysočan In memoriam Miroslav Kuranda - Vysočany v záblescích paměti

Podviní 2022

Open Air Festival P O D V I N Í  2 0 2 2 / čtvrtek 1.9. od: 16:30, přírodní park vysočanského Podviní (7 min.