Když zazní siréna - pokyny

Pokyny pro obyvatelstvo pro případ ohrožení.

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně rozhlasem, televizí,  megafonem či jinak, se snažte dodržovat následující zásady:

 • RESPEKTUJTE informace z oficiálních zdrojů, nerozhlašujte poplašné zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ - telefonní síť  bývá v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE sousedům, hlavně starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Nejčastějším a nejpravděpodobnějším způsobem varování je zvuk sirény, který vždy znamená nějaké nebezpečí. Jedná se o varovný signál s názvem všeobecná výstraha, vyznačuje se kolísavým tónem po dobu 140 vteřin, vysílá se třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund a provádí se vždy každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.

Když zazní siréna - pokyny (platí tehdy, pokud se zjevně nejedná o povodeň)

 • okamžitě se ukryjte v nejbližší budově (nejlépe ve vyšších patrech na závětrné straně), jestliže jste při zaznění varovného signálu v autě, zaparkujte a vyhledejte úkryt
 • zavřete dveře i okna - siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek a jedů, uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření
 • zapněte rádio nebo televizi - informace o tom, co se stalo uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích

Rozhlasové stanice:

 • 88,2 MHz    Radio EVROPA 2
 • 89,5 MHz    COUNTRY Radio
 • 93,7 MHz    RADIO CITY
 • 94,6 MHz    Český rozhlas - Radiožurnál
 • 97,2 MHz    FAJN Radio
 • 98,0 MHz    Radio KISS
 • 99,7 MHz    Radio BONTON
 • 102,5 Mhz  Radio FREKVENCE 1

Televizní stanice:

 • Česká televize 1
 • TV NOVA
 • TV Prima

Pokud se bude jednat o mimořádnou událost většího rozsahu, budete vyzváni k evakuaci ze zamořených či ohrožených prostor. V tom případě plně dodržujte pokyny správních úřadů, obcí a jiných, kteří organizují a zajišťují evakuaci.

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psi vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata, včetně exotických, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko nebo na místo soustředění odkud budete městskou hromadní dopravou převezen do evakuačního střediska
 • v případě úniku nebezpečných látek použít prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla