Krizové linky

Linka pro krizové stavy

Telefon : 283091341; 283091101

Nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Určeno pro informaci veřejnosti po vyhlášení krizových stavů (např.povodně) a následné aktivaci krizového štábu MČ Praha 9.

 

Linka důvěry krizového centra Riaps

Tel: 222 580 697, nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Určeno dětěm, dospívajícím i dospělým.

Internetová linka důvěry: linka@mcssp.cz

 

Linka důvěry Psychiatrické léčebny Bohnice

Tel: 284 016 666, nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Určeno dětěm, dospívajícím i dospělým.

 

Linka bezpečí pro děti a mládež

Tel: 116 111

Internetová linka důvěry: lb@linkabezpeci.cz

Chat: chat.linkabezpeci.cz

Nonstop provoz zdarma, určeno pouze dětem, mládeži a studentům do 26 let.

 

Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé

Tel: 241 484 149

Internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz

Nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Určeno dětem, mládeži i dospělým.

 

Drop in linka pro ohrožené drogrou

Tel: 222 221 431, nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Info a rady z oblasti drogové problematiky.  

 

Poradenská linka K-centra

Tel: 283 872 186, telefonní poplatky dle standardních tarifů.

webové stránky: www.sananim.cz

 

Linka AIDS pomoci nejen pro nemocné

Tel: 800 800 980, nonstop provoz, zdarma. Info k problematice HIV a AIDS.

 

Dona linka, pomoc obětem domácího násilí

Tel: 251 511 313, nonstop provoz, telefonní poplatky dle standardních tarifů. Pro všechny, kteří se cítí ohroženi domácím násilím.

webové stránky: www.donalinka.cz

 

Linka pro ženy a dívky

Tel: 603 210 999, linka je určena ženám, které neplánovaně otěhotněnly či se ocitly v problematické životní situaci (otázky adopce, neshody s partnerem, rozvod, atp.)

Internetová poradna: poradna.praha@c-box.cz

 

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým

Tel: 257 317 110, nonstop provoz 

 

Acorus - pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Tel: 283 892 772

 

Viola - Informační a poradenské centrum

 Tel: 222 580 697, 773 666 784