Jste zde

Ochrana obyvatelstva

Úřad městské části Praha 9 zajišťuje připravenost správního obvodu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.