Jste zde

Ukrytí obyvatelstva

Ukrytí obyvatelstva je jedním ze základních způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a zajišťuje se v improvizovaných a ve stálých úkrytech. K zabezpečení realizace ukrytí se zpracovávají plány ukrytí.

Stálý úkryt je stavba k ukrytí obyvatelstva vybudovaná investičním způsobem již v době míru. Zajišťuje ochranu v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Stálé úkryty se dělí na :

  • Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.
  • Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu.
  • Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se využívají k ochraně obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu, válečného stavu a při mimořádných událostech.

 

Majitelé stálých úkrytů zajišťují jejich údržbu a revizi v souladu s platnou normou ČSN 73 9050 z roku 2004 (Údržba stálých úkrytů civilní ochrany).

Přehled úkonů údržby je uvedena v metodické pomůcce údržby stálých úkrytů (viz. přiložený soubor).

Stálé úkryty lze využívat k mírovým účelům (sklady, šatny, archivy) za předpokladu respektování kolaudačního rozhodnutí související s technickými parametry úkrytu.

Improvizovaný úkryt (IÚ) - je stavba k ukrytí obyvatelstva a obyvatelstvem svépomocně upravovaná až v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Zabezpečuje ochranu před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Mohou to být jakékoli prostory (části bytů, bytových domů, provozních a výrobních objektů, školských či zdravotních zařízení) svépomocně upraveny obyvatelstvem a dodatečně zpevněny a zodolněny s využitím vlastních zdrojů, případně mohou být budovány polním způsobem.

Podrobnější informace k přípravě improvizovaného úkrytu najdete na webové stránce hasičského záchranného sboru : http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx - Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.

Pro ukrytí obyvatelstva v době míru (po vzniku závažné mimořádné události nebo krizové situace) se s výjimkou Ochranného systému Metra (OSM) s využitím stálých úkrytů nepočítá. Za branné pohotovosti státu se plánuje jejich použití v plném rozsahu.

Jako improvizovaný úkryt lze na území městské části využít ochranného systému metra ve stanicích Českomoravská, Vysočany a Kolbenova.

 

Potřeba ukrytí se realizuje při vyhlášení:

a)  stavu nebezpečí, který vyhlašuje primátor na základě rozhodnutí Krizového štábu podle  § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Nařízení hl. m. Prahy, schvaluje Rada hl. m. Prahy, účinnost dnem vyvěšení na úřední desce.

b)  nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, podle zákona  č. 110/1998 Sb. ze dne 22.4.1998, které vyhlašuje příslušný orgán (vláda ČR nebo Parlament ČR) jako zákon. Účinnosti nabývá v okamžiku, který se v rozhodnutí stanoví. Současně se rozhodnutí zveřejní ve sdělovacích prostředcích.

Vlastní nástup osob do úkrytů a IÚ při stavu nebezpečí, nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu  bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem) a hromadnými sdělovacími prostředky.

Před nástupem osob do úkrytů se tyto úkryty zprovozňují dle Plánu ukrytí obyvatelstva (Krizový plán)

Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a opět hromadnými sdělovacími prostředky.

 

Přehled stálých tlakově odolných úkrytů na území MČ Praha 9

Ev.čísloAdresa – místoVlastník úkrytuKapacita
01090050Českomoravská-Žst.Praha-LibeňČeské dráhy, a.s.120
01090036Čihákova 873/19Společenství vlastníků jednotek Čihákova 873/19150
01090037Drahobejlova 1601/35Hlavní město Praha150
01090038Drahobejlova 953/19Hlavní město Praha70
01090150Freyova 82/27BC Freyova, a.s.600
01090079Klečákova 347/5RLRE Alpha Property , s.r.o.450
01090081Klečákova 347/5RLRE Alpha Property , s.r.o.300
01090082Klečákova 347/5EIZE s.r.o.150
01090074Kolbenova 159/5FINERGIS REAL, a.s.600
01090134Kolbenova 159/5FINERGIS REAL, a.s.450
01090070Kolbenova 616/34KONSTRUKTIS, a.s.300
01090071Kolbenova 616/34KONSTRUKTIS, a.s.600
01090072Kolbenova 616/34KONSTRUKTIS, a.s.150
01090073Kolbenova 616/34KONSTRUKTIS, a.s.600
01090137Kolbenova 616/34KONSTRUKTIS, a.s.300
01090035Kovářská 749/19Družstvo majitelů bytů Kovářská150
01090133Lovosická 440/40POLIKLINIKA Prosek100
01090045Na Balabence 800/7Hlavní město Praha100
01090046Na Balabence 800/7Hlavní město Praha100
01090047Na Balabence 800/7Hlavní město Praha100
01090001Na Vyhlídce 386/3Hlavní město Praha150
01090024Nemocniční 582/8BAYTON Beta, a.s150
01090025Nemocniční 781/14Hlavní město Praha150
01090062Novovysočanská 280/48Hlavní město Praha150
01090002Novovysočanská 547Hlavní město Praha1000
01090078OcelářskáC & R Developments s.r.o.350
01090003Pod Balkánem 599Hlavní město Praha450
01090022Pod Strojírnami 552/7Společenství vlastníků jednotek domu Pod Strojírnami 7150
01090023Pod Strojírnami 747/6Společenství vlastníků jednotek Pod Strojírnami 747150
01090021Pod Strojírnami 771/10Hlavní město Praha150
01090149Pod Táborem 6České dráhy, a.s.130
01090057Poděbradská 186/56TESLA Holding a.s.300
01090058Poděbradská 186/56TESLA Holding a.s.300
01090059Poděbradská 186/56TESLA Holding a.s.300
01090060Poděbradská 186/56TESLA Holding a.s.150
01090061Poděbradská 186/56TESLA Holding a.s.300
01090063Poděbradská 633/22GENEI spol. s r.o.150
01090032Sokolovská 1069/254Společenství vlastníků Sokolovská 1069/254, Praha 9250
01090040Sokolovská 1439/167Bytové družstvo, Náměstí Na Balabence 1439150
01090034Sokolovská 227/264Hlavní město Praha150
01090039Sokolovská 892/236Společenství vlastníků jednotek Sokolovská čp. 892150
01090031Sokolovská 965/183Hlavní město Praha150
01090030Sokolovská 967/187Hlavní město Praha150
01090029Sokolovská 971/193Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 971,972150
01090028Sokolovská 974//199Hlavní město Praha150
01090052Soustružnická 486/3BETATEL s.r.o.50
01090053Teplická 494/15GAMATEL s.r.o.50
01090033U Svobodárny 1071/7Společenství vlastníků U Svobodárny 1071/7150