Odbor vnitřní správy (OVS)

Odbor vnitřní správy zajišťuje chod úřadu zejména v oblastech správy a ochrany majetku, provozu rekreačních zařízení městské části a specializovaných provozů. Prioritou je plnit úkoly související s vlastním provozem úřadu. Zabezpečuje veškeré materiální vybavení zaměstnanců úřadu počínaje kancelářskými potřebami, konče provozem vozidel. Nepřímo jeho činnost působí dokonce i na veřejnost, kdy spokojenost zaměstnance úzce souvisí s přístupem ke klientovi. Odbor vnitřní správy rovněž zajišťuje provoz archivu, podatelny, pokladen a vykonává činnost zabezpečující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Blíže představíme i dvě již zmíněná rekreační zařízení, která slouží přednostně zaměstnancům úřadu, ale i veřejnosti.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu