Jste zde

Oddělení spisové služby

  • rozděluje veškerou došlou poštu, včetně elektronické a zajišťuje kontrolu elektronického oběhu písemností v rámci ÚMČ Praha 9, spolupracuje s dílčími spisovými uzly
  • zajišťuje výpravu poštovních zásilek
  • vykonává archivační vyhledávací službu
  • zajišťuje rozmnožovací služby v rámci úřadu i pro veřejnost
  • vede skladové hospodářství

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – archivnictví a spisová služba

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa, datová schránka, sídlo, IČO, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – fyzické osoby, právnické osoby

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy