Životní prostředí

Poplatek za odpad v hl. m. Praze

Výše poplatku za směsný komunální odpad je stanovená v souladu s vyhláškou č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy (dle § 3 odst. 1) - příloha č. 2:

Základní koncept akce Mikroklima

Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života.

Cyklická deratizace v Praze 9

Harmonogram pro rok 2020 ještě nebyl Hlavním městem Prahou stanoven.

Jakmile bude k dispozici, budeme vás o tom zde informovat.

Sportování na Proseku

Chcete si na Proseku zasportovat?

Máte možnost v parku Srdce (vedle proseckého hřbitova, mezi ulicemi Vysočanská a Prosecká, za Prosek Poi