Ekologická výchova

Mikroklima 2022

Vše nasvědčuje tomu, že letošní akce Mikroklima 2022, která je naplánovaná na čtvrtek 26.

Základní koncept akce Mikroklima

Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života.