Ekologická výchova

Mikroklima 2021

Bohužel z důvodu covidové situace se ani letošní ročník akce Mikroklima 2021, který byl původně plánovaný na 3. června, nekoná.

Základní koncept akce Mikroklima

Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života.