PS pro financování

Pracovní skupina pro financování řídí využívání finančních prostředků z projektu MAP III, a to i ve vazbě na další finanční zdroje, které jsou pro oblast školství k dispozici. Složení pracovní skupiny je uvedeno v tabulce.

Jméno

Organizace

Zdeněk Davídek, vedoucí PS

MČ Praha 9, radní

Helena Kvačková

Úřad MČ Praha 9

Josef Miškovský

Úřad MČ Praha 9, odborník na strategie a komunikaci

Jakub Benda

Úřad MČ Praha 9, manažer projektu

Marie Brychtová