Důležité odkazy z oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/

Rejstřík škol a školských zařízení: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

Rejstřík školských právnických osob: https://rejstriky.msmt.cz/rejspo/

Magistrát hlavního měst Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Legislativa: http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

Národní institut dalšího vzdělávání: https://www.nidv.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9: http://ppp3a9.cz/

Dům dětí a mládeže Praha 9: http://ddmpraha9.cz/

Pomoc učitelům s využíváním informačních a komunikačních technologií v jejich práci: spomocnik.rvp.cz/ 

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz/

Metodický portál: www.rvp.cz/