Mateřské školy

Metodik pro mateřské školy: Mgr. Jana Vargová, tel.: 283 091 541, e-mail: vargovaj@praha9.cz, kancelář: budova radnice, Praha 9, Sokolovská 14/324, kancelář č. 358

Seznam mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9: 

Zřizovatel Magistrát hl. m. Prahy:

Ostatní: