PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (u základních škol)

Přípravné třídy základní školy – zaměření

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky z důvodu:

  •  sociálního znevýhodnění
  •  grafomotorických obtíží
  •  snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
  •  vady řeči
  •  jazykového znevýhodnění

Přípravná třída je můstkem mezi mateřskou a základní školou. Pomůže dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností je nízký počet žáků (max 15) umožňující individuální přístup pedagoga, a tím intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

Činnost se zaměřuje zejména na všeobecnou přípravu s důrazem na rozvoj potřebných dovedností a návyků, zejména řečových, sociálních a komunikačních dovedností, jemné i hrubé motoriky. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.

Přípravné třídy základní školy – legislativa (výběr)

Seznam škol s přípravnými třídami v Praze 9

 

Název školy

Webové stránky

ZŠ a MŠ Na Balabence

www.zsbalabenka.cz

ZŠ Novoborská

www.novoborska.cz

ZŠ Litvínovská 500

www.litvinovska500.cz

ZŠ Litvínovská 600

www.zslitvinovska6.cz

 

Informace o zápise, kritériích, zásadách, době výuky a další jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol.