Oddělení vydávání dokladů a evidence obyvatel

Oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů vyřizuje dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, změnu trvalého pobytu, žádosti o výpis z evidence obyvatel občanům i majitelům objektů, dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, žádosti o vydání občanských průkazů a nahlášení ztrát či odcizení občanských průkazů a dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, žádosti o vydání cestovních dokladů.

Další informace můžete rovněž získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR : www.mvcr.cz

 

Vzorové formuláře mají pouze informativní charakter, platné originální formuláře obdržíte na informacích  či přímo na oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů zdejšího úřadu:

přízemí budovy nové radnice, přepážky č. 4 – 8.

 

vzorové FORMULÁŘE ke stažení ZDE

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů  - základní identifikační údaje, údaje o trvalém pobytu na území ČR a ostatní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v souladu se  z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Kategorie subjektů osobních údajů – obyvatel ČR, vlastník objektu

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, Ministerstvo vnitra ČR, správce informačního systému evidence obyvatel, vlastník objektu, obyvatel starší 15 let, orgány veřejné moci

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – výkon státní správy na úseku občanských průkazů

Kategorie osobních údajů – identifikační, adresní údaje a biometrické údaje v souladu se z.č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Kategorie subjektů osobních údajů – občané ČR

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, Ministerstvo vnitra ČR,  PČR

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Kategorie osobních údajů – – identifikační, adresní údaje a biometrické údaje v souladu se z.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Kategorie subjektů osobních údajů – občané ČR

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení, jiné orgány veřejné moci

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – rezervační systém

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, e mail, telefon

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, administrátor softwaru

Lhůty pro uchování – do doby trvání rezervace

 

 

 

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru