Úřad a samospráva

Přeznačení zón placeného stání

V souvislosti s rozhodnutím Městské části Praha 9 dochází od června tohoto roku k postupné úpravě svislého dopravního značení v oblastec