Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Peugeot 2AN 7849 - Výzva k odstranění vozidla
PREdistribuce,a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 14.12.2023, 8:00 až 16:00 hodin
rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - Etapa 6
Návrh OOP - Cyklotrasa A 430 v úseku Tiskařská – nájezdové rampy ul. Českobrodská
Exekutorský úřad Klatovy, usnesení o odročení dražby, povinná: Martina Hlušková
Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 509/1 v k.ú. Střížkov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aukční vyhláška: EAS/PHA/79/2023
Exekutorský úřad Praha 8, dražba: 12.1.2024 v 10:00 a v 11:00
PREdistribuce,a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 8.12.2023 od 8:00 do 15:30 hodin
PUZ - Záměr na pronájem poz. č. 436/11 (č.p.986), 436/12, 436/14, k.ú. Vysočany
Volné místo - VŘ 69/2023 - Veřejný opatrovník/sociální pracovník OSPP
Volné místo - VŘ 66/2023 - Vedoucí oddělení správy daní a poplatků na OE
Volné místo - VŘ 68/2023 - Sociální pracovník OSPOD
Městský úřad Doksy, veřejná vyhláška: Dominik Rykr
Modrého, Jana Přibíka (blokové čištění podzim) - OOP
Volné místo - VŘ 67/2023 - Vedoucí oddělení přestupkového na OE
Vyrozumění o obsahu podaného odvolání: MOCCA RESIDENCE VYSOČANY|
Exekutorský úřad Praha 9, dražba: 15.1.2024 v 11:00 hodin
Škoda 5AB 2164_Výzva
Lovosická - OOP
Opatření OP_Českolipská
Volkswagen 9A3 4685_Výzva
Oznámení o společném jednání o Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 7.12.2023 od 8:00 do 15:00 hodin
Opatření OP_Jablonecká 423/70_zábor komunikace
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 5. 12. 2023
OOP - ZPS - Rubeška, Jana Přibíka - oblast 9.1
Záměr směny pozemků v k.ú. Vysočany
Rozhodnutí o umístění stavby: Kolben Park 5. etapa, objekt A
Návrh OOP - podchod Kbelská
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražba dne 12.12.2023
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražba dne 12.12.2023
Exekutorský úřad - Praha 1 - zrušení dražby 12.12.2023
Exekutorský úřad Praha 10, dražba: 12.12.2023 v 10:00 hodin
Záměr na pronájem NP (č.1.12.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.20.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.3.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.19.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Záměr na pronájem NP (č.1.31.) ve 2. NP domu Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3578/00
Úřad pro zastupování státu, aukční vyhláška: EAS/PHA/76/2023
Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
Exekutorský úřad Praha 1, dražba: 12.12.2023 v 11:00 hodin
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 3612/00
Oznámení o konání VP návrhu Z 3428 a VVURU
Exekutorský úřad Praha 10, dražba: 29.11.2023 v 10:00 hodin
Záměr na pronájem NJ 297/601 v 1.NP domu č.p. 297 ul. Na Břehu č.o. 23, k.ú. Vysočany
Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška: 12.12.2023 v 10:00 hodin
Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška: 12.12.2023 v 9:00 hodin
Exekutorský úřad Praha 4, dražba: 30.11.2023 ve 13:30 hodin
Exekutorský úřad Praha 10, dražba: 28.11.2023 v 10:00 hodin
Exekutorský úřad Brno-město, dražební vyhláška: 28.11.2023 v 9:30 hodin
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3257 vlny 16 a VVURÚ
Obvodní soud pro Prahu 9, usnesení o určení data smrti: František Berka
Medica Sever: oznámení o záměru ukončení ordinace k 12.12.2023
Správa služeb HLMP - výzva k vyzvednutí vozidla
Daewoo RZ 5SI 4985_Výzva na ÚD, ID 13424 P-9
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2023