Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Záměr pronajmout části pozemku parc.č. 1121/25 v k.ú. Prosek
Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, elektronická dražba se odročuje
Rozhodnutí - stavební povolení: č.p. 588, k.ú. Vysočany
Exekutorský úřad Praha 10, elektronická dražba dne 089.08.2024 v 10:00 hod.
Predistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Opatření OP_FILM_Česká televize_Pod Šancemi
U Elektry - OOP
OOP_ Pískovcová_IZ8ab
Pokorného - OOP
Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 437/2 v k.ú. Vysočany
Na Prosecké vyhlídce - OOP
Návrh OOP - MHMP 1226809_2024
Exekutorský úřad Praha 10, elektronická dražba dne 27.08.v 10:00 hod.
Návrh OOP - Stará Spojovací
Exekutorský úřad Plzeň - jih, dražební jednání se koná dne 26.11.2024 v 10:00 hod.
V Předním Hloubětíně - OOP
Opatření OP_zábor_Nemocniční_GEOPOLIS Construction
Peugeot - 4H1 3563_výzva k odstranění vozidla
Prosecká 75 - OOP
Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 583 ul. Novovysočanská 27, k.ú. Vysočany
Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR a VVURÚ
M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru, včerně
Záměr na pronájem NJ č. 546/101, ul. Vysočanská 85, k.ú. Prosek
Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP SÚ HMP
Záměr na pronájem NJ 967/106 v 1.PP domu č.p. 967 ul. Sokolovská č.o. 187, k.ú. Libeň
Záměr na pronájem NJ č. 548/101, ul. Vysočanská 81, k.ú. Prosek
Návrh OOP - Sokolovská 195 - účelová komunikace
Bohušovická - OOP
Návrh OOP - účelová komunikace při ul. Klíčovská
PROKONZULTA, a.s., elektronická dražba dne 20.8.2024 od 10:15 hod.
PROKONZULTA, a.s., elektronická dražba dne 20.8.2024 od 10:00 hod.
Doplňovací volby do Senátu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskových VK
Exekutorský úřad Praha 1, elektronická dražba dne 20.08.2024 v 10:00 hod.
blokové čištění PODZIM 2024 - OOP
blokové čištění PODZIM 2024 - OOP
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad září-prosinec 2024 + info k 01-02/2025
Záměr pronájmu souboru dočas. staveb tvořících komunitní centrum-část poz. parc.č.1129 k.ú. Vysočany
Nad Šestikopy, Prosecká, Cihlářská, Pískovcová, Kopečná, Na Proseku, Nad Krocínkou - OOP
Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 12.9.2024 ve 13:30 hod.
Návrh OOP - Poděbradská - Central Group 63 - MHMP
Škoda - RZ 1SJ6349_výzva k odstranění vozidla
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Nad Krocínkou, část Letňanská, Praha 9"|č. akce 1000044|na po
Návrh OOP Mladoboleslavská
Daewoo - RZ 5SI4985_oznámení o možnosti si vyzvednout vozidlo
Návrh OOP - KOLBEN PARK - 1. etapa objekt C
Exekutorský úřad Přerov el.dražba dne 4.9.2024 v 13.00 hod
Predistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Volné místo - VŘ 27/2024 - Veřejný opatrovník/sociální pracovník OSPP
Město Rotava, veřejná vyhláška, veřejný hromadný předpisný seznam k nahlédnutí
Volná místa - VŘ 28/2024 - Sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Predistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Exekutorský úřad Přerov, opakovaná dražba dne 4.9.2024 ve 13.00 hod.
Ford - RZ 9T1 8609_výzva k odstranění vozidla
Volvo - RZ 8AI 3174_výzva k odstranění vozidla
MHMP, návrh opatření obecné povahy
PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Česákova ZBVO 1040 - 26.7.2024
Městský úřad Nový Bor, veřejná vyhláška, zveřejnění hromadného předpisného seznamu
Záměr na pronájem NJ č. 551/101, ul. Vysočanská 75, k.ú. Prosek
Exekutorský úřad Praha 9, veřejná dražba movitých věcí dne 30.07.2024 v 8:38 hod.
Záměr na pronájem NJ 297/601 v 1.NP domu č.p. 297 ul. Na Břehu č.o. 23, k.ú. Vysočany