Informace pro občany Ukrajiny - Важлива інформація

 

Prodloužení dočasné ochrany - Продовження тимчасової охорони до 31.3.2024

Informace k prodloužení dočasné ochrany 

 

Zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny - UA Point Bulovka  - Клінічна лікарня Буловка надає первинну допомогу людям з України у новостворених амбулаторіях під назвою UA POINT. Особи з України, які пройдуть процедуру реєстрації, мають гарантовану участь у системі державного медичного страхування як державні застраховані особи та мають повне право на надання медичних послуг, оплачуваних за рахунок медичного страхування, так само, як інші особи, застраховані у медичних страхових компаніях Чеської Республіки

Ministerstvo vnitra zřídilo internetovou stránku s informacemi pro občany Ukrajiny (v českém i ukrajinském jazyce) na linku: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx. Stránka obsahuje aktualizované informace zejména k náležitostem pobytových a azylových řízení.

Asistenční centrum se od 14. dubna 2022 přesouvá do Vysočan na nám. OSN

Poskytuje všechny služby, které lidem přijíždějícím z Ukrajiny pomohou zařídit vše potřebné – od povolení k pobytu a zdravotního pojištění, přes ubytování až po psychologickou pomoc.

Путівник до Регіонального центру допомоги Україні в Празькому конгрес-центрі

Informace o přihlášení ke zdravotnímu pojištění, a to jak v českém tak ukrajinském jazyce: https://pomocukrajine.vzp.cz/ceska-verze/. Je zde také seznam fakultních nemocnic, které občany Ukrajiny ošetří v případě bezodkladné péče bez zajištěného zdravotního pojištění.

Pomoc skrze neziskové organizace napříč ČR se shromažďuje a informace o nich nalezlete na  https://www.pomahejukrajine.cz/. Zde najdete ubytovací nabídky pomoci, dále psychologické, doučování, materiální pomoc atd.

 

 

 V případě zájmu poskytnout věcnou podporu individuálního charakteru, je sledovat informace Velvyslanectví UA na webu (https://csechia.mfa.gov.ua/cs) nebo na sociálních sítích (např. https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/).

 

Veškeré informace najdete na našem portálu v menu Co dělat, když../Válka na Ukrajině. Odkazy na jednotlivé oblasti pomoci níže:

 

 

Informace pro cizince z Ukrajiny

Jste občan Ukrajiny, utíkáte před válkou a potřebujete pomoci? CZ/UA

 

  

  

  

 

 Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR ke stažení zde v CZ a UA

 
info ukr
letak
Přílohy