Pro média

Jiránkova vila Hrdlořezy

MČ Praha 9 nepodporuje megalomanskou výstavbu v Hrdlořezích, které považuje za stabilizované území