Telefonické poradenství v drogové problematice

Pokud nechcete řešit  problém s užíváním návykových látek či jinou rizikovou situaci přes internetové poradny, můžete se obrátit na odborníky přímo telefonem  a využít poradenských linek  :

Poradenská linka KC SANANIM :         283 872 186 

Dropin Linka pomoci:                          222 221 431 (nonstop)

Linka důvěry Krizového centra RIAPS   222 580 697

Dětské krizové centrum             241 480 511

Linka bezpečí                            266 727 973