Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 6. 6. 2023