Žádost o poskytnutí informace k pozemkům 1571/3, 1571/26, 1629/53 k.ú.