Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodních děl a 13.11.2019 - 29.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: "Stavební úpravy a dostavba bytového domu "CUBE 49", puvodní objekt 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - spolecné povolení (U+S): Rekonstrukce sberace CCIIa v Praze 9, c. investicní akce 1/1/M 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - povolení zmeny stavby pred jejím dokoncením: "Zátiší nad Rokytkou" - 2. etapa - SO 07 d 11.11.2019 - 27.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení vodní dílo: "ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU - 1. ETAPA - BYTOVÉ DOMY A, B, C, D| 11.11.2019 - 27.11.2019
Oznámení o zahájení řízení - BD Ocelářská: změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí - povolení odstranení stavby: odstranení administrativního a skladového objektu c.p. 1501 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí o umístění stavby: Umístění stavby 07.11.2019 - 25.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: bytového domu c.p. 980, ul. Cihákova 21, Praha 9 Liben,|na pozemku p 07.11.2019 - 25.11.2019
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Inspirace nad Rokytkou" |- komunikace a zpevněné plochy 07.11.2019 - 25.11.2019
Oznámení o zahájení rízení - Elektrifikace Bus linky 140: Elektrifikace Bus linky 140| 06.11.2019 - 22.11.2019
Drážní úřad, stavební povolení Optimalizace traťového úseku Mstětice-Praha Vysočany 05.11.2019 - 21.11.2019
Oznámení o zahájení rízení - Inspirace nad Rokytkou, ul. Pod Spalovnou: Bytový dum Inspirace nad Rok 04.11.2019 - 20.11.2019
oznámení o zahájení rízení - stanoviska (U+S)*: "Novostavba bytového domu Nad Kolcavkou, Praha 9 - L 29.10.2019 - 14.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: Zmena stavby administrativní budovy c.p. 2178 k.ú. Liben, ul. Podvin 29.10.2019 - 14.11.2019
Rozhodnutí - spolecné povolení (U+S): zmena stavby domu c.p. 1019 v ulici Drahobejlova c.o. 27, Prah 29.10.2019 - 14.11.2019
Rozhodnutí - stavební povolení: Novostavba bytového domu při ul. Litoměřická a Vysočanská, Praha 9 - 29.10.2019 - 14.11.2019
oznámení o konání revize údajů KN v k.ú.Prosek 01.10.2019 - 29.11.2019