Složení Komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Komise životního prostředí a dopravy /KŽPD/ spravce 3. 1. 2019 - 15:49

Komise životního prostředí a dopravy /KŽPD/

předseda:                 JUDr. Renata Portlíková

Komise rozvoje území /KRÚ/ spravce 3. 1. 2019 - 15:47

Komise rozvoje území /KRÚ/

předseda:                 Ing. Marek Doležal

místopředseda:        Ing. Tomáš Kubík

Komise kultury a sportu /KKS/ spravce 3. 1. 2019 - 15:42

Komise kultury a sportu /KKS/

Předseda:               Mgr.

Komise školská /KŠ/ spravce 3. 1. 2019 - 14:53

Komise školská /KŠ/

Předseda:                Ing. Kornélia Gottmannová

Komise sociálně zdravotní /KSZ/ spravce 3. 1. 2019 - 14:49

Komise sociálně zdravotní /KSZ/

Předseda:                      PaedDr. Taťjana Horká  

Komise bytová /KB/ spravce 3. 1. 2019 - 14:45

Komise bytová /KB/

Předseda:                         Ing. Luboš Havránek

Komise bezpečnostní /KB/ spravce 3. 1. 2019 - 14:33

Komise bezpečnostní  /KB/

Předseda:          Bc. Bedřich Laube

Komise rozpočtová /KR/ spravce 3. 1. 2019 - 14:10

Komise rozpočtová /KR/

předseda:                 Lukáš Dančevský

místopředseda:      Ing. Tomáš Kubík

Komise pro digitalizaci /KD/ spravce 3. 1. 2019 - 11:20

Komise pro digitalizaci /KD/

Předseda:                Bc. Jan Váňa