Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2022-2026

Mgr. Tomáš Portlík - starosta Městské části Praha 9, radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zastupuje městskou část navenek
 • zodpovídá za koordinaci vnějších vztahů
 • plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.
 • zodpovídá za oblast finanční politiky MČ Praha 9
 • zodpovídá za hospodářskou politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření MČ Praha 9
 • zodpovídá za správu pohledávek a koordinaci investic MČ Praha 9

JUDr. Jana Nowaková Těmínová - 1. místostarostka MČ Praha 9, radní MČ P9 uvolněná pro výkon funkce

 • zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti
 • zodpovídá za oblast majetku MČ Praha 9 a bytovou politiku
 • zodpovídá za obchodní korporace

Mgr. Adam Vážanský - 2. místostarosta MČ Praha 9, radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast kultury, sportu a volnočasové aktivity dětí a mládeže, národnostní menšiny na území MČ P9
 • zodpovídá za oblast bezpečnosti a prevence kriminality

MgA. Kamila Matějková - 3. místostarostka, radní MČ P9 uvolněná pro výkon funkce 

 • zodpovídá za sociální politiku, oblast zdravotní péče a sousedské vztahy

Ing. Jiří Janák, radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby

Tomáš Holeček, radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast dopravy

Ing. Zdeněk Davídek, radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast investic, provoz, správu a údržbu budov příspěvkových organizací, za čerpání z fondů EU 

Bc. Jan Poupě, radní MČ P9 neuvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast životního prostředí

Ing. Tereza Štaubrová, radní MČ P9 neuvolněná pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast výuky a vzdělávání v základních a mateřských školách