Složení Výborů ZMČ Praha 9 pro volební období 2022-2026

Složení výborů ZMČ P9 pro volební období 2022-2026

 

Kontrolní výbor ZMČ Praha 9

Předseda: Mgr. Martin Hrubčík

Místopředseda: Bc. Bedřich Laube

Členové: Ing. Jiří Janák, Bc. Jan Poupě, Ing. Zdeněk Davídek, RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Ing. Václav Okapa

Tajemník: JUDr. Ivana Hánová

 

Finanční a majetkový výbor ZMČ Praha 9

Předseda: PhDr. Tomáš Vyhnánek

Místopředseda: Ing. Tomáš Hromádka

Členové: JUDr. Renata Portlíková, Ing. Jiří Janák, Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Oldřich Brojír, Ing. Václav Okapa

Tajemník:  Ing. Martin Bartůněk