Termíny zasedání Zastupitelstva MČ P9

I. pololetí roku 2021:

30.března; 22. června

II. pololetí roku 2021:

21. září; 7. prosince